Aktualności

Spotkanie Naukowe PTTMH 2020

W imieniu Zarządu Towarzystwa serdecznie zapraszamy na IV Spotkanie Naukowe, które tradycyjnie połączone będzie z corocznym Walnym Zebraniem Członków, a odbędzie się  27 czerwca 2020 roku, w siedzibie naszego Towarzystwa, w Sierosławiu.
Temat wiodący Spotkania to:

ZABURZENIA ODDYCHANIA, MOWY, ŻUCIA I POŁYKANIA –
ZWIĄZKI DNA JAMY USTNEJ I JĘZYKA Z NARZĄDEM RUCHU

Systemowi żuchwowo-gnykowo-czaszkowemu poświęcono już w naszym środowisku wiele uwagi. Mamy jednak okazję by problematykę tę poszerzyć, rozwinąć o zagadnienia związane z leczeniem dysfunkcji struktur jamy ustnej. Zajmą się tym wybitni specjaliści – naukowcy i praktycy z tej dziedziny wygłaszając niezwykle ciekawe referaty. Wymiana doświadczeń z pewnością wzbogaci naszą wiedzę i możliwości terapii. Będzie to także zwiastun kolejnej, jakże ważnej, drogi rozwoju.
Swój czynny udział zapowiedzieli już znakomici specjaliści z dziedziny logopedii, stomatologii, ortodoncji i fizjoterapii:

dr Monika Ośko – stomatolog, ortodonta
mgr Dominika Kozłowska-Wojnar – logopeda
hab. Sławomir Marszałek – fizjoterapeuta, dyplomowany osteopata
mgr Anna Garwolińska – fizjoterapeuta
mgr Ewelina Mendala-Kwoczek – logopeda

Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i wysłuchaniu wystąpień. Tematy, streszczenia oraz informacje o autorach zamieszczamy są już dostępne tutaj

Zachęcamy do systematycznego śledzenia aktualności w wydarzeniu na facebooku.

Prezes Zarządu PTTMH

Andrzej Rakowski


Informujemy, że wkrótce, w zakładce UBEZPIECZENIA dostępna będzie nowa ramowa polisa ubezpieczenia OC. Prosimy o zwrócenie uwagi na indywidualne terminy przedłużania polis. Wiąże się to z terminami rejestracji praktyk lub podmiotów leczniczych. Osoby nieprowadzące własnych działalności (zatrudnione na umowie o pracę) przedłużają ubezpieczenie  na przełomie maja i czerwca.  Pozostałe osoby – zgodnie z okresami wskazanymi na trwających polisach. Wypełnione dokumenty należy odesłać bezpośrednio do TU Inter Polska S.A. Przypominamy także, że warunkiem zawarcia polisy jest opłacenie składki członkowskiej.UWAGA!


Przypominamy, że dla opłacania składek obowiązują indywidualne konta bankowe  w TU Inter Polska. Znajdują się one na polisach, które otrzymują Państwo po przesłaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.


Informujemy, że dostępne są nowe tłumaczenia. Artykuły dla zalogowanych Członków znajdują się w zakładce biblioteka.


Uwaga osoby zainteresowane utworzeniem rozszerzonej wizytówki. Po wniesieniu stosownej opłaty prosimy o przesłanie materiałów wg poniższych wytycznych:
logo, grafika, zdjęcie – w formacie PNG lub JPG – bez tła , min. 300px szerokości
tekst w pliku Word lub ODT – 250 znaków


UWAGA! Uprzejmie prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto bankowe PTTMH : 04 1610 1087 2007 0002 4455 0001. Prosimy nie mylić tego z kontem bankowym CTM! Błędnie kierowane przelewy będą zwracane do nadawców, jako niezidentyfikowane!


Szanowni Członkowie! Oryginały zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracje członkowskie prosimy przesyłać wyłącznie listem zwykłym. Skany można przesyłać do nas e-mailem. Prosimy nie wysyłać do nas listów poleconych. Dziękujemy.


Z przyjemnością informujemy, że długo wyczekiwana wyszukiwarka Terapeutów jest już dostępna na naszej stronie. Jeśli macie Państwo sugestie, uwagi dotyczące jej funkcjonowania lub jeśli ktoś chciałby dokonać aktualizacji czy korekty zawartych w niej danych, prosimy o kontakt z biurem Towarzystwa. Decyzją Walnego Zebrania, Członkowie PTTMH będą mogli zdecydować o zakresie prezentowanych danych. Dostępne będą dwie możliwości: podstawowa (w ramach składki członkowskiej) i rozszerzona ( za dodatkową opłatą). O szczegółach będziemy informować drogą mailową. Najistotniejszą kwestią warunkującą funkcjonowanie wyszukiwarki jest zgoda na zamieszczanie Państwa danych. W tym celu prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgody do dnia 31 maja 2016 r.

Formularz zgody

Ubezpieczenie
Informujemy, że wkrótce, w zakładce UBEZPIECZENIA dostępna będzie nowa ramowa polisa ubezpieczenia OC. Prosimy o zwrócenie uwagi na indywidalne terminy przedłużania polis. Wiąże się to z terminami