Aktualności

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PTTMH

Uczestnicy Konferencji otrzymują 14 punktów edukacyjnych.


VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PTTMH

Jesteś studentem studiów licencjackich lub magisterskich? Skorzystaj z promocyjnej opłaty konferencyjnej!

Tylko 250 zł !Zarejestruj się, w uwagach koniecznie umieść dopisek „STUDENT”

Zapoznaj się ze szczegółami i warunkami uczestnictwa.


VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PTTMH

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Przypominamy, że rejestracja w I terminie uprawnia do skorzystania z niższej opłaty konferencyjnej.


VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PTTMH   6 – 7 kwietnia 2018 r. 

PACJENCI NICZYI
OBJAWY CHOROBOWE BEZ PRZYCZYN ORGANICZNYCH
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami wystąpień oraz notkami o Autorach.


W dniach 4-5.11.2017 odbył się kolejny egzamin, do którego przystąpili absolwenci sześciu modułów kursu Terapii Manualnej Holistycznej. Egzamin przyjęła Komisja Egzaminacyjna Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej w składzie:

Przewodniczący Komisji: prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski

Członkowie Komisji:

Nauczyciele Dyplomowani TMH

dr n. med. Janina Słobodzian – Rakowska

dr n. wf Andrzej Rakowski

Nauczyciel TMH

mgr Bogumiła Dampc

Do egzaminu przystąpiło 26 osób, spośród których z wynikiem pomyślnym zdały 24 osoby, w tym na oceny:

– celujące – 2 osoby

– bardzo dobre – 14 osób

– 2 osoby nie ukończyły egzaminu.

W tym miejscu pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy podeszli do egzaminu. Dziękuję za Wasz wysiłek, poświęcony czas, wyrzeczenia. Wszyscy w Komisji odczuwaliśmy ogromną satysfakcję z poziomu demonstrowanej przez Was wiedzy oraz umiejętności. To świadczy o dobrym Waszym przygotowaniu do podjęcia skutecznej i bezpiecznej terapii Waszych pacjentów. W imieniu Komisji Egzaminacyjnej oraz Zarządu PTTMH składam Wam  serdeczne gratulacje oraz życzę sukcesów w pracy zawodowej a także szczęścia osobistego.

Z wyrazami szacunku i uznania,

za Zarząd PTTMH

Andrzej RakowskiNowe artykuły są już dostępne w zakładce materiały dla Członków. Zachęcamy do lektury.


Po wniesieniu stosownej opłaty prosimy o przesłanie materiałów wg poniższych wytycznych:
  • logo, grafika, zdjęcie – w formacie PNG lub JPG – bez tła , min. 300px szerokości
  • tekst w pliku Word lub ODT – 250 znaków
  • dane kontaktowe: adres gabinetu, numer(y) telefonu, adres e-mail, ew. strona www

UWAGA! Uprzejmie prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto bankowe PTTMH : 04 1610 1087 2007 0002 4455 0001.
Prosimy nie mylić tego z kontem bankowym CTM! Błędnie kierowane przelewy będą zwracane do nadawców, jako niezidentyfikowane!

Szanowni Członkowie! Oryginały zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracje członkowskie prosimy przesyłać wyłącznie listem zwykłym. Skany można przesyłać do nas e-mailem. Prosimy nie wysyłać do nas listów poleconych. Dziękujemy.

Informujemy, że 31 maja 2017 r. wygasła bieżąca polisa ubezpieczenia OC. W zakładce UBEZPIECZENIA jest już dostępna deklaracja 2017-2018. Prosimy zainteresowane osoby o wypełnianie o odsyłanie dokumentów bezpośrednio do TU Inter Polska S.A. Przypominamy także, że warunkiem zawarcia polisy jest opłacenie składki członkowskiej.
UWAGA!
Od bieżącego roku ubezpieczeniowego obowiązują indywidualne konta bankowe dla opłacania składek w TU Inter Polska. Znajdują się one na polisach, które otrzymują Państwo po przesłaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.

Z przyjemnością informujemy, że długo wyczekiwana wyszukiwarka Terapeutów jest już dostępna na naszej stronie. Jeśli macie Państwo sugestie, uwagi dotyczące jej funkcjonowania lub jeśli ktoś chciałby dokonać aktualizacji czy korekty zawartych w niej danych, prosimy o kontakt z biurem Towarzystwa. Decyzją Walnego Zebrania, Członkowie PTTMH będą mogli zdecydować o zakresie prezentowanych danych. Dostępne będą dwie możliwości: podstawowa (w ramach składki członkowskiej) i rozszerzona ( za dodatkową opłatą). O szczegółach będziemy informować drogą mailową. Najistotniejszą kwestią warunkującą funkcjonowanie wyszukiwarki jest zgoda na zamieszczanie Państwa danych. W tym celu prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgody do dnia 31 maja 2016 r.

Formularz zgody


Przypominamy Członkom, którzy jeszcze nie opłacili składki członkowskiej za rok składkowy 2016/2017, że termin jej uiszczenia minął 31.05.2017 r. Dla istnienia i dobrego funkcjonowania Towarzystwa jest to sprawa fundamentalna. Stąd też prosimy o terminowe jej regulowanie, za co z góry dziękujemy.

Aktualne kwoty składek i szczegóły rozliczeń dostępne są w dziale Dla Członków