WULWODYNIA: STAN CHRONICZNEGO BÓLU – WPROWADZENIE I KRYTYCZNY PRZEGLĄD

Wulwodynia lub chroniczny dyskomfort sromu jest dolegliwością coraz częściej opisywaną w literaturze medycznej. Jednak klasyfikacja, ocena oraz leczenie nie zostały całkowicie ustalone. Pojawiła się poważna potrzeba lepszego zrozumienia tego zaburzenia od momentu, kiedy wyniki badań wykazały, że wulwodynia ma znaczący wpływ na jakość życia, chociaż nie stwarza bezpośredniego jego zagrożenia.

Zaburzenia ruchu w wieku niemowlęcym

Spontaniczne ruchy niemowlęcia oraz jego reakcje na bodźce dotykowe i kinetyczne informują o różnicowaniu jego rozwoju sensomotorycznego. W celu rozgraniczenia zaburzeń ruchu powstałych na poziomie zaburzonych segmentów kręgosłupa od zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem mózgowym lub problemem organicznym terapeuta manualny ma do dyspozycji odtwarzalne, kliniczne metody badawcze, które powinny być mu znane,

Zwyrodnieniowe, dystroficzne procesy w odcinku szyjnym kręgosłupa oraz niewydolność hemodynamiczna w układzie kręgowo-podstawnym

Niewydolność kręgowo-podstawna (VBI) charakteryzuje się krótkotrwałymi atakami niedokrwiennymi (TIA) w obszarze tętnic kręgowo-podstawnych (VBB). Ataki te mogą poprzedzać udar niedokrwienny, z których blisko 15% ma miejsce w obszarze kręgowo-podstawnym [30]. W roku 1955 Millikan i Siekert zaproponowali pierwszą definicję VBI jako „stanu krótkotrwałego zmniejszenia przepływu krwi w czaszce, nie skutkującego

Czynnościowe zaburzenia rozwoju

Czynnościowe zaburzenia rozwoju charakteryzują się u dorastających dzieci nieadekwatnym do wieku rozwojem umiejętności w dziedzinach kontroli ciała i ruchu, mowy, uwagi oraz przetwarzania percepcji i informacji. To właśnie okres pierwszych miesięcy i lat życia stanowi najważniejszą fazę pod kątem krytycznego spojrzenia na siebie i na środowisko, niejako zawsze zależnie od

Układ nerwowy wegetatywny, zablokowania i medycyna manualna

Wegetatywny układ nerwowy (WUN) jest częścią układu nerwowego sterującą wszystkimi czynnościami organizmu, które nie znajdują się pod stałym wpływem naszego świadomego umysłu [1, 4, 19]. Wszechobecne rozmieszczenie WUN, którego czynność polega na sterowaniu wszystkimi procesami życiowymi, tzn. zarówno w stanie homeostazy względnie homeodynamiki jak też w przypadku choroby, umożliwia diagnostyczny

Terapia bólu przez okostną

Okostna jest bogato zaopatrzona w receptory czuciowe i włókna nerwowe. Jest jedną z najbardziej wrażliwych na ból tkanek. W miejscach, w których okostna znajduje się bezpośrednio pod skórą, jest ona najbardziej wrażliwa na ból i jest chroniona przez odruch cofania. Okostna ma za zadanie zaopatrywać kość oraz rozpoczynać zrost kości

Zaburzenia stania i chodu (utykanie) w przypadku lędźwiowego zespołu korzeniowego

W przypadku zespołu korzeniowego (RS) segmentów L4, L5 i S1 powodującego niewydolność lub niedowład określonych mięśni stopy i nogi pojawiają się zaburzenia chodu, zwłaszcza utykanie („limp”), co tutaj określać będziemy mianem „utykania korzeniowego”. W literaturze fachowej rzadziej wzmiankuje się utykanie w przypadku RS. Ponieważ utykanie w przypadku lędźwiowego zespołu korzeniowego

Medycyna manualna i mowa

U dzieci z nieprawidłowościami ruchowymi można praktycznie znaleźć ponadprzeciętną ilość towarzyszących im zaburzeń związanych z przyswajaniem języka. Leczenie manualne proprioceptywnych zaburzeń rejonów kluczowych kręgosłupa, a zwłaszcza stawów głowowo-szyjnych, nierzadko idzie w parze z poprawą deficytów językowych. Tym samym wydaje się, że opóźnienia w rozwoju mowy są również wyrazem ogólnego sensomotorycznego

Ból pleców – przetwarzanie bólu i aktywna stabilizacja segmentowa

Szkoły pleców to istotny składnik wieloaspektowych programów leczenia w przypadku bólu pleców. Przekazywana wiedza dotycząca fizjologii bólu w przypadku bólu pleców znacznie zmienia podejście do bólu oraz sprawia, że taki ból wydaje się mniej groźny. Takie oraz inne aktualne obserwacje naukowe dotyczące treningu powierzchownych i głębokich mięśni segmentowych, jak również

Leczenie metodą wykorzystującą punkty spustowe w przypadku zespołu cieśni nadgarstka

Podsumowanie badania W Kanadzie opublikowano randomizowane badanie kontrolne na temat terapii chiropraktycznej pacjentów z chronicznym zespołem cieśni nadgarstka. Pacjentów przyjęto do badania na podstawie objawów (zaburzenie snu z powodu niewłaściwego czucia w ręce, uczucie drętwienia w kciuku, palcu wskazującym, środkowym oraz do połowy w palcu serdecznym, codzienne objawy utrzymujące się