Krytyczne spostrzeżenia odnośnie do terapii pacjentów z dysfunkcjami czaszkowo-żuchwowymi (DCŻ)

W dostępnej literaturze dotyczącej pacjentów z DCŻ diagnostyka zajmuje istotną pozycję. Jednak możliwości terapeutyczne są w wielu publikacjach przedstawiane, jeśli w ogóle, jedynie pobieżnie lub w stopniu niewystarczającym. Tak jak złożone są przyczyny powstawania syndromu DCŻ, w oparciu o przedstawiony na rys.1 model Lauritzena, tak różnorodnie kształtują się również możliwości

Ból klatki piersiowej z punktu widzenia internisty

Pacjenci uskarżają się często na bóle klatki piersiowej. Bóle te mogą emanować z narządów wewnętrznych albo ze struktur somatycznych kręgosłupa w odcinku piersiowym bądź ze ściany klatki piersiowej. Etiologię bólu należy dokładnie wyjaśnić, zwłaszcza pod kątem wyłączenia choroby wieńcowej serca. Artykuł przedstawia charakterystykę bólów, różnicując w przeciwstawieniu bóle trzewne/narządów wewnętrznych

Badanie układu czaszkowo-żuchwowego

  Punkt widzenia dentysty/ ortopedy szczękowego   Kiedy przynajmniej 10% wszystkich nowych pacjentów danego zakładu praktyki lekarskiej wykazuje symptomy dysfunkcji czaszkowo-żuchwowej (DCŻ), oznacza to w codziennej praktyce lekarskiej, że każdy dentysta powinien opanować funkcjonalne badanie, aby przy rozpoznaniu pacjenta nie przeoczyć takich zmian. Badanie jest konieczne, żeby przy uzasadnionym nakładzie

OSTEOPATYCZNA KONCEPCJA LECZENIA ZAGADEK DENTYSTYCZNYCH

  Anatomiczną podstawą do rozpatrywania problemów bolesności zębów, żuchwy czy też szczęki nie dających się leczyć technikami dentystycznymi, jest fakt spójności reflektorycznej nerwów górnego odcinka kręgosłupa i gałęzi czuciowej piątego nerwu czaszkowego. Jądro piątego nerwu rozciąga się od mostu, poprzez rdzeń przedłużony do poziomu trzeciego segmentu szyjnego. Taka zależność przenoszenia