Walne Zgromadzenie i Spotkanie Naukowe 2019

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 27 kwietnia 2019 r. o godzinie 10: 00 odbędzie się kolejne XIII Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Jest oczywiste, że zapraszamy na nie wszystkich naszych Członków. Jednak nie tylko! Okoliczności sprawiają, że korzystnie będzie dla wszystkich by Towarzystwo rozszerzyło swoją ofertę. Dlatego serdecznie zapraszamy także – z głosem doradczym – wszystkich absolwentów kursów TMH, a także innych systemów, szkół terapii manualnej, osteopatii itd. Serdecznie zapraszamy również sympatyków PTTMH. Głos doradczy może się bardzo tutaj przydać, ponieważ musimy poddać pod dyskusję kilka niezwykle ważnych zagadnień zarówno merytorycznych jak i organizacyjnych. Ich tematykę zawiera załączony do niniejszego zawiadomienia program Walnego Zgromadzenia.

Po Zebraniu odbędzie się III Spotkanie Naukowe PTTMH zorganizowane pod patronatem Dziekana Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, dra hab. Leszka Zguczyńskiego. Podczas Spotkania wygłoszone zostaną bardzo ciekawe referaty, o pozornie różnej tematyce. Pierwiastek, który połączy je w logiczną całość to wzajemna relacja zmian strukturalnych (na przykładzie stawu biodrowego) z zaburzeniami czynności narządu ruchu, a także narządów wewnętrznych. Podkreślona zostanie rola i moc oddziaływania odruchowego dla potrzeb normalizacji
i zdrowienia. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu terapii manualnej – terapii czynnościowej. Spotkanie Naukowe jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Udział w nim jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie Towarzystwa: www.pttmh.org, a także w załączniku do niniejszego pisma.

Oba wydarzenia odbędą się 27 kwietnia 2019 r.
w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Orląt Lwowskich 4–6,
w sali 201 budynku Fizjoterapii.

                                                            

Za Zarząd PTTMH

prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski                                                                                        dr n. wf. Andrzej Rakowski