Walne Zgromadzenie i Spotkanie Naukowe 2020

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W dniu 27 czerwca 2020 r. o godzinie 10: 00 odbędzie się kolejne XIV Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Jest oczywiste, że zapraszamy na nie wszystkich naszych Członków. Program zebrania zostanie wkrótce opublikowany.

Po Zebraniu, o godzinie 12:00 odbędzie się IV Spotkanie Naukowe PTTMH. Wygłoszone zostaną niezwykle ciekawe referaty z dziedziny logopedii, stomatologii i fizjoterapii. Pierwiastek, który je połączy odnajdziemy w temacie wiodącym:   Zaburzenia oddychania, mowy, żucia i połykania – związki dna jamy ustnej i języka z narządem ruchu. Wydarzenie będzie, jak zawsze wspaniałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń. Spotkanie Naukowe jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Udział w nim dla Członków PTTMH jest bezpłatny. Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 50 zł. Szczegółowy program, notki o Autorach, a także streszczenia wystąpień będziemy publikować w aktualnościach wydarzenia na facebooku oraz na stronie Towarzystwa.

Oba wydarzenia odbędą się 27 czerwca 2020 r. w siedzibie PTTMH, w Sierosławiu, przy ul. Leśnej 1. 

Serdecznie zapraszam do udziału,

Prezes Zarządu PTTMH
Andrzej Rakowski