Formularz rejestracyjny

VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PTTMH

PACJENCI NICZYI
OBJAWY CHOROBOWE BEZ PRZYCZYN ORGANICZNYCH
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII

6-7 kwietnia 2018 r., Pałac Jaśminowy, 62-080 Batorowo, ul. Zakrzewska 15