IV Spotkanie Naukowe Komunikat

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na IV Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej, które odbędzie się 27 czerwca 2020 r o godzinie 12:00 w siedzibie Towarzystwa w Sierosławiu, przy ul. Leśnej 1.

Systemowi żuchwowo-gnykowo-czaszkowemu poświęcono już w naszym środowisku wiele uwagi. Mamy jednak okazję by problematykę tę poszerzyć, rozwinąć o zagadnienia związane

z leczeniem dysfunkcji struktur jamy ustnej. Zajmą się tym wybitni specjaliści – naukowcy i praktycy z tej dziedziny wygłaszając niezwykle ciekawe referaty. Pierwiastek, który je połączy odnajdziemy w temacie wiodącym: Zaburzenia oddychania, mowy, żucia i połykania –związki dna jamy ustnej i języka z narządem ruchu.

Na ogół w niewielkim stopniu uświadamiamy sobie rolę związków narządu ruchu z dysfunkcjami struktur jamy ustnej. Zagadnienie to dotyczy chorych w każdym wieku począwszy od najmłodszych. Dysfunkcje tego rejonu demonstrują się zaburzeniami mowy, przełykania, oddychania a także uporczywymi dolegliwościami bólowymi. Charakterystyczne jest to, że są one podtrzymywane przez różne struktury narządu ruchu, często dość odległe od jamy ustnej. Temat ten, ważny nie tylko dla praktyk lekarskich ale także, a może przede wszystkim, dla praktyk fizjoterapeutycznych, będzie szczególnie podkreślany w wystąpieniach.

Szczegółowy program Spotkania znajdziecie Państwo poniżej. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.