Medycyna manualna – koncepcje leczenia schorzeń dziecięcych

Ciągle rosnące zapotrzebowanie rodziców, ubezpieczeń zdrowotnych, fizjoterapeutów jak i kolegów i koleżanek z grona lekarzy zabiegających o ofertę kwalifikowanego leczenia schorzeń u dzieci i młodzieży zabiegami medycyny manualnej skłoniło Niemieckie Towarzystwo Medycyny Manualnej do założenia przy towarzystwie w 1991r., podczas kadencji Dr med. Alfreda Mörle jako prezesa, koła roboczego do spraw dziecięcej medycyny manualnej.

Koło to, pod kierownictwem Dr med. Henning Lohse-Busch zajmowało się w latach od czasu powstania opracowaniem zagadnień z dziedziny patologii, diagnostyki, terapii i rehabilitacji, kładąc szczególny nacisk na następującą tematykę:

* zaburzenia ruchowe na podłożu mózgowym oraz niedowładów

* deformacje położenia skośnego [płodu?]

* sensomotoryczne zaburzenia integracyjne

* schorzenia nerwomięśniowe

* skoliozy

* dysplazje [luksacje?] stawów biodrowych

* zespoły bólowe okresu dziecięcego.

Korzystano przy tym z rozlicznych doświadczeń własnych z długoletniej działalności ambulatoryjnej oraz klinicznej jak i z literatury naukowej z zakresu neurofizjologii, psychologii rozwojowej, neuro- i socjopediatrii, ortopedii i medycyny manualnej.

Nie da się zaprzeczyć, że wzrastający nacisk ze strony zainteresowanych rodziców, lecz także popyt wśród towarzystw ubezpieczeń zdrowotnych zadecydowały o przeprowadzeniu w dniach 24 – 26. listopada 1995 roku, w ramach Forum Medycyny Interdyscyplinarnej Układu Ruchowego w Trier (w gabinetach Dr Graf / Dr Wolffa) zajęć warsztatowych dla opracowania wytycznych w odniesieniu do tematyki nakreślonej powyżej.

Wytyczne miały uwzględniać zarazem aspekty psychospołeczne, z zakresu prawa o ubezpieczeniach i ekonomiczne, lecz przede wszystkim zająć się założeniami kwalifikacji do podejmowania zabiegów manualnych u niemowląt, dzieci i młodzieży, nadając im formę trwałego zapisu.

Organizatorom udało się pozyskać dla imprezy licznych wiodących klinicystów i naukowców jako referentów i dyskutantów w tym zadaniu. Niemieckiemu Towarzystwu Medycyny Manualnej: DGMM

należy się podziękowanie za wsparcie finansowe, bez którego nie można przeprowadzać tak ściśle ukształtowanych imprez.

Szczególnie ucieszył nas współudział przedstawicieli służb medycznych kas chorych/ubezpieczycieli zdrowotnych jak i reprezentantów Koła Promocji Leczenia Spastycznego, stowarzyszenia rodziców, którzy tą drogą mogli wyrobić sobie konkretny obraz granic i możliwości manualnych procedur leczniczych.

W niniejszym zeszycie tematycznym naszego czasopisma publikujemy owe wytyczne poniekąd jako „stan obecny pomyłek”, w nadziei, że z ich pomocą uda się zaoferować lepszą pomoc medyczną wielu dotkniętym schorzeniami dzieciom i ich rodzicom.

W związku z tym wypada też nadmienić, że leczenie tej kategorii schorzeń koniecznie wymaga prowadzenia terapeutycznego dziecka, w którym muszą uczestniczyć zarówno lekarze z wyższą specjalizacją, fizjoterapeuci jak i rodzice – każdy w swoim zakresie.

Dzięki warsztatom doczekaliśmy się już konkretnego rozwoju i współpracy z naszymi kolegami ze Szwajcarii, co pozwala nam liczyć na wspólne, bieżące prowadzenie dalszych prac rozwojowych. Pozostaje zadbać o intensywne zainteresowanie się tymi możliwościami niemieckich kręgów ubezpieczeń zdrowotnych, których zadaniem będzie objęcie stosowną pomocą finansową tych możliwości leczniczych, oznaczających bądź co bądź koncepcję długotrwałej rehabilitacji.

Teningen, Bad Krozingen w czerwcu 1996 r.

Wydawcy zeszytu specjalnego:

Toni Graf-Baumann i Henning Lohse-Busch

Manuelle Medizin (1996) 34, z.4: s.107

Wydawca (C) Springer-Verlag 1996r.

Autorzy: T. Graf-Baumann, H. Lohse-Busch

Adres : T.Graf-Baumann [adres dla korespondencji]:

 Schillerstraße 14, D-79331 Teningen

H.Lohse-Busch : Ambulanz für Manuelle Medizin

[przychodnia medycyny manualnej przy klinice]

Theresienklinik, D-79189 Bad Krozingen [RFN]