Program XIII Walnego Zgromadzenia Członków PTTMH

PROGRAM  XIII WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TERAPII MANUALNEJ HOLISTYCZNEJ
27.04.2019 r.

 1. Otwarcie zebrania i powitanie przybyłych osób – Prezes PTTMH dr Andrzej Rakowski.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby) – głosowanie.
 3. Wybór prowadzącego Zgromadzenie i protokolanta Zgromadzenia – głosowanie.
 4. Przedstawienie zebranym programu – osoba prowadząca Zgromadzenie.
 5. Sprawozdanie z realizacji celów statutowych PTTMH – Prezes dr Andrzej Rakowski.
 • VIII Konferencja PTTMH 6-7.04.2018 r.
 • ocena merytoryczna
 • ocena organizacyjna
 • ocena oprawy
 • koszty
 • przyszłość następnych konferencji.
 • IFOMPT – sprawozdanie z procesu i stanu przystępowań przedstawią: mgr Bogumiła Dampc i mgr Andrzej Stanisławczyk, jako reprezentanci naszego Towarzystwa.
 • DGMSM – czy warto wszczynać procedurę o akredytację w tym niemieckim, lekarskim towarzystwie?
 • Forma współpracy z PTTM oraz z innymi towarzystwami.
 • wspólne założenie nowego towarzystwa: PTMC
 • założenie federacji towarzystw
 • wspólne konferencje
 • inne pomysły.
 • Sekcja badań naukowych.
 • Kolejne stopnie kompetencji w TMH uzyskali: lista będzie przedstawiona podczas zebrania.
 • Zmiana nazwy TMH na Terapia Manualna Rakowskiego (TMR).
 • Instytut Rakowskiego.
 • Egzaminy.

10. Mailing do grup:

 • do czynnych Członków PTTMH
 • do Członków niepłacących składek
 • do absolwentów kursów TMH.
 1. Głosowanie Zgromadzonych nad przyjęciem sprawozdania z realizacji celów statutowych.
 2. Sprawozdanie z działalności Sekcji Terapii CranioSacralnej.
 3. Sprawozdanie z działalności finansowej PTTMH – Skarbnik mgr Paweł Jęcka.
 4. Głosowanie Zgromadzonych nad przyjęciem sprawozdania finansowego PTTMH.
 5. Głosowanie nad przyjęciem w poczet Członków PTTMH nowych kandydatów.
 6. Głosowanie nad skreśleniem z listy Członków, którzy nie wywiązują się z obowiązków członkowskich.
 7. Sprawy organizacyjne, wnioski – dyskusja.
 8. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków PTTMH – Prezes PTTMH.

                                                                                             Za Zarząd PTTMH
Andrzej Rakowski