Uwagi praktyczne dotyczące terapii manualnej zniekształceń spowodowanych skośnym położeniem u niemowląt.

Hasła

– Deformacje spowodowane położeniem skośnym

 – Leczenie niemowląt

 – Techniki mobilizacji

Poniżej pozwalam sobie przedstawić garść uwag na temat leczenia manualnego „skrzywionych niemowląt” z punktu widzenia iw warunkach wizyty u ortopedy.

Wychodząc od podstawowych wywodów mojego kolegi, pana Coenen przedstawiam tutaj własny tok badań i leczenia, znamienny stosowaniem technik manualnych przez lekarza medycyny – ÄMM.

Tok badań

Badanie przeglądowe

* Niemowlę w położeniu grzbietowym. Rotacja bierna głowy. Normalnie reaguje dziecko na ten ruch wychyleniem miednicy w stronę przeciwną (patrz Coenen i [7]).W przypadku jedno- lub dwubocznego [obustronnego ?] zablokowania stawów głowy nie odnotowujemy u dziecka żadnej reakcji (rys.1).

* Niemowlę w ułożeniu grzbietowym. Bierne skłony boczne głowy

(patrz Coenen i [7]). Na ten ruch reaguje niemowlę wychyleniem miednicy w tę samą stronę. W razie zablokowań jedno- albo obustronnych test ten wypada ujemnie (rys.2).

* Reakcja przednia przechylenia w bok, jak opisano u Coenen.

* Badanie przeglądowe modo Vojta występujących u niemowlęcia odruchów

[s.114, w prawym dolnym rogu]: Rys. 1 Patrz tekst

[s.115, w lewym górnym rogu] : Rys. 2 Patrz tekst

Badanie kierunkowe [‚nacelowane’]

* Badanie sprężynowania potylicy/C1 w przodozgięciu, analogicznie jak przy badaniu dorosłych

* Badanie sprężynowania [potylicy] O/C1 w zgięciu bocznym, w rotacji w prawo i w lewo, także analogicznie jak u dorosłych

* Badanie w zgięciu bocznym C1/2, bez rotacji głowy.

Są to manipulacje, które doświadczonemu diagnostykowi prowadzącemu te badania dostarczają zdumiewająco dobrych informacji!

Leczenie stwierdzonych zaburzeń czynnościowych

Ograniczam się stale i wyłącznie do technik mobilizacji:

* powtarzanie zabiegów mobilizacji, jak w badaniach powyżej;

* pozostanie przez chwilę w położeniu krańcowym badania: u niemowlęcia, nawet protestującego krzykiem, wyczuwa się po paru oddechach ulgę i odprężenie w położeniu krańcowym.

U tych niemowląt zrezygnowałem z terapii atlasu, żeby uniknąć

niezbędnego w tym celu kontrolnego zdjęcia radiologicznego.

W razie zdiagnozowania u niemowlęcia zablokowań w stawie krzyżowo- biodrowym należy oczywiście objąć terapią także ten staw. Często stwierdzałem też występowanie zablokowań kręgosłupa piersiowego: BWS i likwidowałem je nawrotowo- sprężynującym posuwem grzbietowym. Nigdy nie rezygnuję z terapii uwalniania powięzi na wysokości przejścia potylicznego z kręgiem szyjnym C1.

Wyniki

Uzyskane wyniki były zdumiewająco dobre. Techniki manualne stosuję od około 10 lat, modyfikując je stale we współpracy z kołem roboczym „Medycyny manualnej u dzieci”.

Podczas wizyt ambulatoryjnych w naszym gabinecie rozdawaliśmy matkom ankietę, w formie zmodyfikowanej przez Biedermanna, co nam pozwalało udokumentować obserwacje rodziców.

Warto nadmienić, że równie dobre są wyniki wszystkich metod, zarówno terapii manualnej, terapii atlasu jak i techniki impulsowania według Biedermanna [1], ewentualnie zaś także technika Koslawkina: poprawia się zachowanie odruchowe, niemowlę staje się „proste”, prowadzona jednocześnie terapia modo Vojta wymaga mniej wysiłku; wręcz dopiero staje się możliwa po tych zabiegach.

Pomimo wszystko jednak mam po tych dziesięciu latach intensywnej pracy z niemowlętami więcej wątpliwości, niż na początku. Czy rzeczywiście leczę zablokowania stawów głowy, czy też tylko nadaję im „pewien” impuls?

I tak nasuwa się prowokujące pytanie, czy aby „każde dowolne” podrażnienie okolicy potyliczno- szyjnej nie wywiera takiego wpływu na wzorzec aferencji, że stan naprężeń – Tonusverhalten – u niemowlęcia symetryzuje się sam z siebie?

Manuelle Medizin (1996) 34, z.4: s.114-115

Wydawca (C) Springer-Verlag 1996r.

Tytuł oryg.n.: Praktische Bemerkungen zur manuellen Behandlung der Schräglagedeformitäten der Säuglinge

a.: Practical observations on the manual treatment [of] deformities in infants as a result of transvere lie [=skutkiem ułożenia poprzecznego] [bez ‚of’ wychodzą: zniekształcenia leczenia manualnego – kw].

Autor: I. Seifert

Niniejsza pca została przedstawiona na seminarium/spotkaniu warsztatowym: „Medycyna manualna-koncepcje leczenia schorzeń dziecięcych”,które odbyło się w Trier w dniach 24-26.11.1995r.

Adres: I. Seifert, Orthopädie/Chirotherapie,

Drosselweg 4, D-09130 Chemnitz [RFN, ex NRD]