Samoistne hamowanie bólu

Tłumaczenie: mgr Bartosz Sarżyński Konsultacja medyczna: prof. Andrzej Rakowski M. Habring1 • H. Locher2 • U. Böhni3 • W. von Heymann3 1 Praxis für Allgemeinmedizin, Bad Ischl 2 Zentrum für Schmerztherapie und Manuelle Medizin, Tettnang 3 ZeniT Zentrum für interdisziplinäre Therapie des Bewegungsapparates, Klinik Belair, Schaffhausen 4 Orthopädische Praxis, Bremen

Dogmaty w medycynie manualnej

Manuelle Medizin H. Lohse – Busch Bad Krozingen 2000 – 38: 267 – 269 Springer – Verlag 2000 Rheintalklinik, Im Rheintal 5 Dogmaty w medycynie manualnej Tłumaczenie Hubert Szulc 26 lat pracy w zakresie medycyny manualnej, z czego 15 lat wyłącznie praktycznej i naukowej działalności na tym polu, dają mi

Trwałe zaburzenia czynności motorycznej po urazach dynamicznych kręgosłupa szyjnego (uraz z bicza)

P o d s u m o w a n i e Rozbieżność między zgłaszanymi dolegliwościami a sprawdzalną obiektywnie diagnozą u pacjentów z urazami dynamicznymi kręgosłupa typu „uraz z trzasku bicza” skłoniła do podejmowania różnych prób wyjaśniających. Zważywszy małą wartość tradycyjnych zdjęć radiologicznych dla diagnozowania, należało badać systematycznie i statystycznie

BADANIA I OBSERWACJE DOWODZĄCE ISTNIENIA UKŁADU CRANIOSACRALNEGO

J.E. Upledger, D.O., O.M.M., był certyfikowanym członkiem Amerykańskiej Akademii Osteopatii, członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Osteopatii i doktorem nauk Medicina Alternativa. Był Dyrektorem Medycznym The Upledger Institute, Inc.*, centrum dedykowanego kształceniu ustawicznemu, badaniom i usługom klinicznym w Palm Beach Gardens na Florydzie. Streszczenie Terapia CranioSacralna jest łagodną, nieinwazyjną terapią manualną. Uważa się,

Torowanie sensomotoryczne według Jandy (technika krótkiej stopy)

Tłumaczenie: mgr Bartosz Sarżyński Konsultacja medyczna: dr n. med. Janina Słobodzian J. Rohde Ehem. Herbert-Krauß-Klinik für Physiotherapie und Naturheilverfahren, Helios-Klinikum Berlin-Buch, Mahlow Torowanie sensomotoryczne według Jandy (technika krótkiej stopy) Terapeutyczna stymulacja czucia głębokiego Torowanie sensomotoryczne odbywa się poprzez narządy odbierające bodźce (proprioceptory). Znajdują się one jako wrzeciona mięśniowe w mięśniach

Neuroanatomia – część 2

Wprowadzenie Na podstawie obszernego wykładu wygłoszonego przez prof. W. L. Neuhubera podczas 3. Konferencji Bodeńskiej w Bad Horn pt. „Medycyna manualna a badanie podstawowe” oraz wielogodzinnej dyskusji, jaka miała miejsce po zakończeniu wykładu, zespół autorów zgromadził podjęte tam treści i napisał pierwszy artykuł dotyczący tej konferencji. Zawarte w nim, przejrzyście

Neuroanatomia – część 1

Medycyny manualnej nie można wyobrazić sobie bez wiedzy w dziedzinach neuroanatomii i neurofizjologii. Dodatkowo wraz z upływem czasu pojawiają się wciąż nowe obserwacje, co sprawia, że regularnie zachodzi konieczność aktualizacji wiedzy. Jaką wiedzę powinien posiadać współczesny terapeuta manualny, jaki jest stan wiedzy na temat praktycznego podejścia do bólu i zaburzeń

WULWODYNIA: STAN CHRONICZNEGO BÓLU – WPROWADZENIE I KRYTYCZNY PRZEGLĄD

Wulwodynia lub chroniczny dyskomfort sromu jest dolegliwością coraz częściej opisywaną w literaturze medycznej. Jednak klasyfikacja, ocena oraz leczenie nie zostały całkowicie ustalone. Pojawiła się poważna potrzeba lepszego zrozumienia tego zaburzenia od momentu, kiedy wyniki badań wykazały, że wulwodynia ma znaczący wpływ na jakość życia, chociaż nie stwarza bezpośredniego jego zagrożenia.

Zaburzenia ruchu w wieku niemowlęcym

Spontaniczne ruchy niemowlęcia oraz jego reakcje na bodźce dotykowe i kinetyczne informują o różnicowaniu jego rozwoju sensomotorycznego. W celu rozgraniczenia zaburzeń ruchu powstałych na poziomie zaburzonych segmentów kręgosłupa od zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem mózgowym lub problemem organicznym terapeuta manualny ma do dyspozycji odtwarzalne, kliniczne metody badawcze, które powinny być mu znane,