Sekcja TMTM

Decyzją Zarządu PTTMH z dnia 7 marca 2013r. w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej została powołana Sekcja Terapii Manualnej Tkanek Miękkich (TMTM) . Funkcję przewodniczącego Sekcji Zarząd PTTMH powierzył mgr fizjoterapii Jarosławowi Woźnickiemu.

Sekcja TMTM reprezentuje eklektyczną szkołę terapii manualnej, będącą kompilacją wyselekcjonowanych elementów różnych manualnych metod terapeutycznych i własnych wieloletnich doświadczeń klinicznych zaawansowanych terapeutów manualnych.

Koncepcja szkoły opiera się na: neurofizjologicznych i neurokinezjiologicznych podstawach teoretycznych oraz praktyce klinicznej, bazującej na pamięci tkankowej i łańcuchowości dysfunkcji układu ruchu.

Integracji wybranych aspektów teoretycznych i praktycznych różnych szkół terapii manualnej i masażu leczniczego z własnym warsztatem terapeutycznym dokonało dwóch praktyków i szkoleniowcóww dziedzinie leczenia manualnego: mgr fizjoterapii Zbigniew Nowosad i mgr fizjoterapii Jarosław Woźnicki.

Członkowie Sekcji TMTM posiadają w Towarzystwie takie same prawa i obowiązki jak pozostali Członkowie PTTMH, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Aby jednocześnie przystąpić do Towarzystwa i do Sekcji Terapii Manualnej Tkanek Miękkich należy wypełnić deklarację członkowską PTTMH i zaznaczyć w niej punkt dotyczący Sekcji.
Członkowie Towarzystwa, chcący przystąpić do Sekcji proszeni są o wypełnienie oświadczenia.