Program

9.00 – 11.00

 • rozpoczęcie warsztatu
 • omówienie anatomii segmentu ruchowego kręgosłupa (srk) – wskazanie struktur srk dostępnych stymulowaniu igłą podczas igłoterapii
 • kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii srk – charakterystyka objawowa
 • praktyczne wykonanie igłoterapii (i-ter) segmentu ruchowego kręgosłupa w tym tkanek okołostawowych oraz przyczepów torebki stawu międzywyrostkowego kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th) oraz lędźwiowym (L)

11.00 – 11.20 przerwa

11.20 – 13.00

 • omówienie anatomii m. biodrowo-żebrowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego przyczepy do kątów żeber 4,5 oraz 6.
 • kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii przyczepów mięśnia biodrowo-żebrowego – charakterystyka objawowa
 • praktyczne wykonanie igłoterapii przyczepów m. biodrowo-żebrowego na kącie żebra 4, 5 lub 6.

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30

 • omówienie anatomii wyrostka dziobiastego żuchwy wraz z przyczepem mięśnia skroniowego
 • kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii wyrostka dziobiastego żuchwy – charakterystyka objawowa
 • praktyczne wykonanie i-ter okostnej wyrostka dziobiastego żuchwy wraz z przyczepem mięśnia skroniowego

15.30 – 15. 50 przerwa

15.50 – 17.30

 • omówienie anatomii stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego
 • kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii tkanek okołostawowych stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego – charakterystyka objawowa
 • praktyczne wykonanie igłoterapii tkanek okołostawowych stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego – strona grzbietowa
 • omówienie anatomii nadkłykcia bocznego oraz przyśrodkowego kości ramiennej
 • kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii okostnej nadkłykcia bocznego oraz przyśrodkowego kości ramiennej – charakterystyka objawowa
 • praktyczne wykonanie igłoterapii okostnej nadkłykcia bocznego oraz przyśrodkowego kości ramiennej

17.30 zakończenie warsztatu

Prowadzący:

dr n. med. Janina Słobodzian- Rakowska

Asystenci:

mgr Michał Grząślewicz

mgr Bartłomiej Kaczmarek

mgr Justyna Sieracka

mgr Danuta Sokołowska

mgr Piotr Skowera

mgr Magdalena Tomczak