Rada Naukowa

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski

Członkowie:

mgr Michał Biniecki

lek. med. Krzysztof Błecha

prof. dr hab. med. Igor Bondarenko

dr n. med. Małgorzata Bogacka

dr n. med. Małgorzata Chochowska

lek. med. Bartłomiej Chudzik

lek. med. Piotr Godek

dr n. kf. Jarosław Jasięga

prof. dr hab. med. Piotr Jędrzejczak

prof. dr hab. med. Marcin Jóźwik

prof. dr hab. med. Daniel Kotrych

prof. dr hab. med. Maciej Krawczyk

lek. med. Krzysztof Majdyło

dr n. biol. Agnieszka Mazur-Biały

dr n. med. Jolanta Nalewaj Nowak

dr n. med. Andrzej Przybyła

prof. dr hab. med. Andrzej Radek

prof. dr hab. med. Jolanta Radek

dr n. wf. Andrzej Rakowski

prof. dr hab. med. Leszek Romanowski

dr n. med. Andrzej Sadowski

dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

dr n. med. Joanna Stodolna-Tukendorf

dr n. med. Jerzy Stodolny

prof. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński