Organizator:

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej
Centrum Terapii Manualnej
Instytut Rakowskiego


Patronat:

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum –
Katedra Higieny i Epidemiologii

Komitet organizacyjny:

dr n.  med. Janina Słobodzian-Rakowska
prof. hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
mgr Danuta Sokołowska
mgr Katarzyna Polańska-Bebejewska