Bogumiła Dampc

Jestem fizjoterapeutką, w 2008 roku obroniłam pracę magisterską na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.

W tym samym roku ukończyłam też kurs Terapii Manualnej Holistycznej (TMH) dr Andrzeja Rakowskiego i zdałam egzamin przed komisją Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, uzyskując tytuł terapeuty manualnego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Od 2008 roku pracuję w Centrum Terapii Manualnej.

To właśnie wymieniony wyżej system (TMH) zainspirował mnie do odkrywania potencjału jaki drzemie w człowieku. System ten daje możliwości wykorzystania zjawiska reaktywności organizmu na stosowane bodźce terapeutyczne. Ta reakcja ludzkiego organizmu na zadany bodziec zafascynowała mnie od samego początku – pokazuje jak „po nitce dojść do kłębka”, czyli znaleźć przyczynę dolegliwości i skutecznie prowadzić terapię.

Każdego dnia zdumiewa mnie ogrom możliwości reagowania ludzkiego organizmu na przeciążające bodźce (stres, nieprawidłowa pozycja podczas pracy itp.). Okazuje się, że każda osoba reagować może w sposób odmienny na zadany bodziec z zewnątrz. Dotyczy to nie tylko bodźców fizycznych, ale też bodźców płynących ze sfery psychiczno-duchowej. Dlatego od samego początku mojej praktycznej pracy w gabinecie, doskonalę się nie tylko w zakresie pracy z ciałem, ale też w zakresie szeroko pojętej psychogenności. Podejście to daje mi wiele satysfakcji i w dużej mierze przyczynia się do osobistego rozwoju.

Poza bezpośrednią pracą z Pacjentami w gabinecie, asystuję w prowadzeniu kursów Terapii Manualnej Holistycznej oraz współprowadzę kurs Terapii Edukacyjnej. Prowadzę zajęcia z Terapii Edukacyjnej podczas tygodniowych turnusów terapeutycznych oraz warsztat „Ciało a stres”. W roku akademickim 2014-2015 prowadziłam zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Terapii i Edukacji z zakresu reedukacji mięśni dna miednicy.
Jestem aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych i szkoleniowych jako uczestnik oraz prelegent.

Ukończone kursy i szkolenia

Ruch do kontaktu – relacyjna praca z ciałem z wykorzystaniem podstawowych ruchowych wzorców rozwojowych.
Prowadzenie: Jacek Panster, Kraków 23-24.05. 2015r.

AnatomyTrains I
Prowadzenie: Wojciech Cackowski, Sierosław 7-8.03. 2015r.

Seminarium szkoleniowe: Tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny – nowoczesne metody diagnostyki obrazowej.
Prowadzenie: lek. med. G. Jastalska, lek. med. G. Jastalski, Sierosław 13. 09. 2014r.

Studium Trenerskie
Organizator: Pracownia Psychologiczna Spotkanie
Prowadzenie: Natalia Jurys, Beata Bartnik-Matyska Poznań, 2013r.

Szkoła Analizy Transakcyjnej
Organizator: Pracownia Psychologiczna Spotkanie
Prowadzenie: Katarzyna Balcerkiewicz, Poznań, 2012r
zdany egzamin „Test 101″, Poznań 2012r.

Kurs Mikrokinezyterapii
Prowadzenie: Władysław Batkewicz
Moduł A, B, C, Poznań-Sierosław 2012r.

Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania wg koncepcji Gestalt
Organizatorzy: Centrum CounsellinguGestalt
Prowadzenie: Jacek Panster, Olga Haller, Adam Haller, Kraków 2010r.

Warsztaty wprowadzające do terapii poznawczo-behawioralnej Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) (3 modułowy)
Organizator: Centrum Psychoterapii Integralnej
Prowadzenie: Joanna Zapała, Maciej Skibiński, Poznań 2010r.

Kurs stabilizacji:
Moduł I: Centralna stabilność-niestabilność
Moduł II: Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów kończyn
Moduł III: Problemy niestabilności Szok i PSzP oraz stawu skroniowo-żuchwowego przy niewydolności systemów stabilizujących
Prowadzenie: PT, OMT Stanisław Legocki, Poznań- Sierosław 2010r.

Seminarium szkoleniowe: Badanie i leczenie zaburzeń napięcia mięśniowego w koncepcji Medycyny Manualnej Neurokinezjologicznej
Prowadzący: Zbigniew Nowosad, Poznań-Sierosław 2009r.

Podyplomowy Kurs Kwalifikacyjny w zakresie Terapii Edukacyjnej (3 modułowy)
Organizator: Centrum Terapii Manualnej dr Andrzej Rakowski
Prowadzenie: A. Rakowski, J.Słobodzian, Poznań-Sierosław 2009r.

Kurs Terapii Manualnej Holistycznej dr Andrzeja Rakowskiego (6 modułowy)
Organizator: Centrum Terapii Manualnej dr Andrzej Rakowski
Prowadzenie: A. Rakowski, J.Słobodzian
Zakończony egzaminem, Poznań-Sierosław 2008r.

Kurs: Techniki Tkanek Miękkich (Mięśniowo-Powięziowe Relaksacje) w koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej
Prowadzenie: Vera M. Verchozinova, Poznań-Sierosław 2008r.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Kierunek: Fizjoterapia
Tytuł zawodowy: Magister fizjoterapii, Poznań 2008r

Wystąpienia i wygłoszone referaty

Słobodzian – Rakowska J., Dampc B., Tomczak M. Segment ruchowy kręgosłupa – jego znaczenie w patogenezie oraz leczeniu chorób czynnościowych. Referat wygłosiły: Janina Słobodzian – Rakowska, Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 11.04.2015 r. na spotkaniu naukowym Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Dampc B., Tomczak M. Ćwiczenia mięśni dna miednicy – fakty i mity, czyli jak prawidłowo trenować dno miednicy na różnych etapach życia Kobiety. Warsztaty przeprowadzone 28-29.03.2015 r. podczas V wielkopolskiej konferencji „W służbie Bociana” w Kórniku.

Dampc B.,Tomczak M. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o podłożu psychogennym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Bogumiła Dampc i Magdalena Tomczak 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Tomczak M., Dampc B. Postępowanie terapeutyczne z chorymi cierpiącymi z powodu dysfunkcji dna miednicy o charakterze odruchowym – studium przypadków. Referat wygłosiły: Magdalena Tomczak i Bogumiła Dampc 7-8.03.2014 r. na VI Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Rakowski A., Dampc B., Wady i dolegliwości w obrębie stóp jako odpowiedź na zaburzenia czynności narządu ruchu. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 15-16.11.2013 r. na IX Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej w Uniejowie.

Dampc.B., Rakowski A., Tomczak M., Gibes-Porzych M., Wartość interpretacji radiologicznej w oparciu o klasyczną ocenę strukturalną, wzbogaconą o ocenę czynności statycznych oraz dynamicznych narządu ruchu. Korelacja z objawami chorobowymi. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 8-9.03.2013 r. na V Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Dampc B., Gibes-Porzych M., Sieracka J., Dolegliwości w obrębie klatki piersiowej, pozorujące objawy chorób organicznych narządów tego obszaru, generowane przez czynnościowo zmienione tkanki niektórych struktur narządu ruchu, w tym kręgosłupa. Doświadczenia własne, przegląd literatury. Referat wygłosiła Martyna Gibes-Porzych 08-10.03.2012r. podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Tomczak M., Dampc B., Częstotliwość występowania dysfunkcji w rejonie stóp u dzieci w wieku 7 lat na podstawie badań własnych. Referat wygłosiła Magdalena Tomczak 20-22.05.2011 r. w Międzyzdrojach podczas Konferencji Naukowej na temat: „Dysfunkcje stopy i stawu skokowego i ich wpływ na narząd ruchu”, której organizatorami byli SPONDYLUS i PTLMM.

Dampc B., Tomczak M., Studium przypadku jako ilustracja patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 24-27.03.2011 podczas XVII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu.

Rakowski A., Dampc B., Reakcje tkanek systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego na różne formy przemocy oraz ich interakcje z narządem ruchu. Referat wygłosili: Andrzej Rakowski, Bogumiła Dampc 11-12.03.2011r na III Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w Sierosławiu.

Rakowski A., Słobodzian J., Dampc B., Rakowska D., Tomczak M., Walczak K., Palpacyjne cechy aktywności tkankowej – techniki badawcze prowokowaniem, zabiegi biomechaniczne i odruchowe. Warsztaty przeprowadzone 3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.

Dampc B., Pamięć tkankowa w zaburzeniach czynności narządu ruchu. Referat wygłoszony 3-4.12.2010 r. na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, organizowanej przez WSEiT w Poznaniu.

Rakowski A., Słobodzian J., Dampc B., Terapia Manualna Holistyczna w leczeniu chorób pochodzenia czynnościowego. Choroby czynnościowe choć odwracalne to leczone bez powodzenia. Referat wygłosili: Andrzej Rakowski, Bogumiła Dampc 11.09.2009 r. w sesji okrągłego stołu podczas Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego UM w Poznaniu.

Dampc B., Autoterapia w zespołach połączenia głowowo szyjnego. Referat wygłoszony 02.04.2009 r. Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Sieracka J., Dampc B., Objaw pseudo – Baastrupa konsekwencja czy przyczyna czynnościowej zmiany stanu tkanek (CZST). Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 08.10.2008 w Pabianicach. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Perspektywy rozwoju rehabilitacji w Polsce.

Sieracka J., Dampc B., Walczak K., Wykorzystanie potencjałów terapii manualnej w modelu holistycznym do terapii zaburzeń zespołów szyjno-piersiowych – badanie i terapia. Warsztaty przeprowadzone 30.05.2008 r. w Torzymiu.

Kozłowski R., Badanie funkcji oraz czynnościowych zmian stanu struktur dna miednicy. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc 03. 04. 2008 r. Świętokrzyskie Dni Fizjoterapii. Fizjoterapia w praktyce. Targi Kielce.

Rakowski A., Słobodzian J., Zaburzenia czynności narządu ruchu – niedoceniana przyczyna dolegliwości przypominających kontuzje u sportowców. Referat wygłosiła Bogumiła Dampc, 28.03.2008r. w Zgorzelcu. XVI Międzynarodowy Dzień Inwalidy.