Ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej i załącznik do polisy 2020/2021 do pobrania poniżej. Dokumenty dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników.
Naszym opiekunem ze strony  TU INTER POLSKA S.A. jest pani Izabela Mazurek ( 606 987 907 ).

Prosimy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Znacząco zmieniły się zarówno warianty ubezpieczenia, jak i ich poszczególne progi, warunki i składki. Ma to bezpośredni związek z wprowadzeniem w życie ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty oraz uregulowaniami prawnymi wykonywania tego zawodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym INTER Polska zmuszone są dokonać weryfikacji kalkulacji ryzyka, a także dostosować warunki ubezpieczeń do wymogów ustawy. Ponadto na wysokość składek i obliczanie wystąpienia ryzyka ma także obowiązek rejestracji placówek, jako podmiotów leczniczych oraz zatrudnianie, bądź niezatrudnianie pracowników.

UWAGA!

Osoby, które w trakcie roku dokonają rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych w KIF oraz podmiotów leczniczych u Wojewody proszone są o niezwłoczny kontakt z Ubezpieczycielem celem aktualizacji warunków polisy.

Jeśli prowadzą Państwo podmiot leczniczy zarejestrowany u Wojewody i nie zatrudniacie żadnych pracowników- prosimy korzystać z wyliczenia z tabeli nr 1

Jeśli prowadzicie Państwo gabinet, który jeszcze nie jest zarejestrowany ani jako podmiot leczniczy u Wojewody ani jako praktyka fizjoterapeutyczna i nie zatrudniacie pracowników, lub świadczycie usługi na zasadzie umowy cywilnoprawnej dla innego podmiotu – prosimy korzystać z wyliczeń tabeli nr 2

Dla zatrudnionych na umowy o pracę jest tabela nr 3

Załączona wnioskopolisa dla fizjoterapeutów nie obejmuje propozycji dla zarejestrowanych już podmiotów leczniczych, które zatrudniają pracowników. Jeśli prowadzicie Państwo taki zarejestrowany podmiot prosimy skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w celu wyliczenia indywidualnej składki, uwzględniającej ilość i rodzaj zatrudnionego personelu oraz przyznane zniżki.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia na powyższych warunkach jest opłacenie składki członkowskiej PTTMH.

Osoby przystępujące do ubezpieczenie proszone są o dokonywanie płatności na indywidualny numer rachunku podany na polisie ubezpieczeniowej.