Stopnie kompetencji

Terapia Manualna Rakowskiego zdobyła sobie wielkie uznanie wśród chorych ze względu na swoją skuteczność. Zdobywa także coraz więcej uznania w świecie medycznym ponieważ wzbogaca klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób gnębiących człowieka. Wyrazem tego są m. in. kursy prowadzone w zakresie TMR od 1993 roku, które cieszą się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (www.pttmh.org). Jednym z jego celów statutowych jest wspomaganie oraz wspieranie rozwoju naukowego w zakresie TMR.
Cała historia TMR, jej obecne, istotne i wciąż rosnące znaczenie w medycynie oraz w terapii manualnej w ogóle, zainspirowała nas do stworzenia możliwości rozwoju osobistego oraz merytorycznego, absolwentom naszych kursów. W związku z tym powstał regulamin uzyskiwania stopni kompetencji w zakresie TMR.

Absolwenci kursu TMR

Do chwili obecnej absolwentami Kursu Terapii Manualnej Rakowskiego jest 1225 osób.

Terapeuci z Kompetencji

W uznaniu dorobku oraz umiejętności publikujemy (za ich zgodą) listę terapeutów z I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego. Złożyli oni egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Aktualna Lista terapeutów z I° Kompetencji w Terapii Manualnej Rakowskiego dostępna jest (tutaj)

Pozostali absolwenci, którzy wcześniej również złożyli egzamin na ocenę bardzo dobrą proszeni są o pisemne wyrażenie swojej zgody na opublikowanie ich danych na stronach PTTMH oraz  CTM. Zgoda na umieszczenie na liście do pobrania tutaj.

Terapeuci z II° Kompetencji

mgr Roman Kozłowski
mgr Kinga Walczak
lek. Ilyia Iliev
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Andrzej Stanisławczyk
mgr Danuta Sokołowska
mgr Anna Garwolińska
mgr Filip Olejnik
dr Agnieszka Kaczmarek
mgr Jolanta Wikaryjczyk
mgr Iwona Janus-Matyszkiewicz
mgr Paweł Jakubiec
mgr Alicja Boczkowska
mgr Dagmara Zywer
mgr Piotr Skowera
mgr Michał Grząślewicz

Nauczyciele Terapii Manualnej Rakowskiego

mgr Justyna Sieracka
dr n. o zdr.  Magdalena Tomczak

Nauczyciele Dyplomowani Terapii Manualnej Rakowskiego

dr n. wf  Andrzej Rakowski (do roku 2021)
dr n. med. Janina Słobodzian–Rakowska – przewodnicząca Kolegium Nauczycieli
dr n. med. Małgorzata Rakowska–Muskat
dr n. o zdr. Bogumiła Dampc – członek Kolegium Nauczycieli
mgr Grzegorz Boczkowski – członek Kolegium Nauczycieli

Osobom wskazanym powyżej powierzono obowiązki członka Kolegium Nauczycieli, zaś przewodniczącą Kolegium jest dr n. med. Janina Słobodzian–Rakowska.