Stopnie kompetencji

Terapia Manualna Holistyczna zdobyła sobie wielkie uznanie wśród chorych ze względu na swoją skuteczność. Zdobywa także coraz więcej uznania w świecie medycznym ponieważ wzbogaca klasyczne postępowanie lecznicze o terapię zaburzeń czynnościowych, które są powszechne i leżą u źródeł ok. 80% wszystkich chorób gnębiących człowieka. Wyrazem tego są m. in. kursy prowadzone w zakresie TMH od 1993 roku, które cieszą się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W roku 2007 powstało Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym (www.pttmh.org). Jednym z jego celów statutowych jest wspomaganie oraz wspieranie rozwoju naukowego w zakresie TMH.
Cała historia TMH, jej obecne, istotne i wciąż rosnące znaczenie w medycynie oraz w terapii manualnej w ogóle, zainspirowała nas do stworzenia możliwości rozwoju osobistego oraz merytorycznego, absolwentom naszych kursów. W związku z tym powstał regulamin uzyskiwania stopni kompetencji w zakresie TMH.

Absolwenci kursu TMH

Do chwili obecnej absolwentami Kursu Terapii Manualnej Holistycznej jest 1149 osób.

Serdecznie gratulujemy Wam pomyślnego ukończenia Kursu a także dziękujemy za wysiłek włożony w jego realizację. Gorąco życzymy Wam wszystkim sukcesów zawodowych oraz osobistych. Życzymy zapału do dalszego rozwoju dla dobra Waszych pacjentów, dla satysfakcji, dla spełniania się w roli Terapeuty.

Andrzej Rakowski

Janina Słobodzian – Rakowska

Terapeuci z Kompetencji

W uznaniu dorobku oraz umiejętności publikujemy (za ich zgodą) listę terapeutów z I°Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej. Złożyli oni egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Aktualna Lista terapeutów z I°Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej dostępna jest tutaj

Pozostali absolwenci, którzy wcześniej również złożyli egzamin na ocenę bardzo dobrą proszeni są o pisemne wyrażenie swojej zgody na opublikowanie ich danych na stronach PTTMH oraz  CTM. Zgoda na umieszczenie na liście do pobrania tutaj.

Terapeuci z II° Kompetencji

Kolegium Nauczycieli Terapii Manualnej Holistycznej przyznało II° Kompetencji niżej wymienionym Terapeutom:
mgr Roman Kozłowski
mgr Justyna Sieracka
mgr Kinga Walczak
mgr Magdalena Tomczak
lek. Ilyia Iliev
mgr Krzysztof Wójcik
mgr Andrzej Stanisławczyk
mgr Danuta Sokołowska
mgr Anna Garwolińska
mgr Filip Olejnik
dr Agnieszka Kaczmarek
mgr Jolanta Wikaryjczyk

Nauczyciele Terapii Manualnej Holistycznej

Decyzją Kolegium Nauczycieli Terapii Manualnej Holistycznej III° Kompetencji uzyskała:

mgr Bogumiła Dampc
mgr Grzegorz Boczkowski

Nauczyciele Dyplomowani Terapii Manualnej Holistycznej

dr n. wf  Andrzej Rakowski
dr n. med. Janina Słobodzian–Rakowska
dr n. med. Małgorzata Rakowska–Muskat.

Osobom tym, Walne Zgromadzenie, powierzyło obowiązki Członka Kolegium Nauczycieli. Przewodniczącym Kolegium został Andrzej Rakowski.