Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej zostało założone 3 stycznia 2007 r. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000271033.

Podstawowym celem działalności PTTMH jest służyć choremu człowiekowi poprzez:

  • dalszy rozwój systemu pod względem naukowym – teoretycznym oraz praktycznym
  • opiekę merytoryczną oraz prawną jego członków
  • działania integrujące wszystkie środowiska medycyny manualnej działające w Polsce
  • działania integrujące te środowiska ze środowiskami medycyny klasycznej.

Pozostałe cele Towarzystwa dokładnie precyzuje jego statut .
Zobacz także Kodeks Etyki Terapeutów Manualnych.

Organem kierującym pracami PTTMH jest Zarząd.

Władze Towarzystwa kadencji 2017-2022

Zarząd:

Jerzy T. Marcinkowski – p.o. Prezesa

Paweł Jęcka – Skarbik

Janina Słobodzian-Rakowska – Członek Zarządu

Bogumiła Dampc – Sekretarz

Andrzej Stanisławczyk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Boczkowski

Magdalena Tomczak

Anna Godlewska-Siciarek