Towarzystwo

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej zostało założone 3 stycznia 2007 r. Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod numerem KRS 0000271033.

Podstawowym celem działalności PTTMH jest służyć choremu człowiekowi poprzez:

  • dalszy rozwój systemu pod względem naukowym – teoretycznym oraz praktycznym
  • opiekę merytoryczną oraz prawną jego członków
  • działania integrujące wszystkie środowiska medycyny manualnej działające w Polsce
  • działania integrujące te środowiska ze środowiskami medycyny klasycznej.

Pozostałe cele Towarzystwa dokładnie precyzuje jego statut .
Zobacz także Kodeks Etyki Terapeutów Manualnych.

Organem kierującym pracami PTTMH jest Zarząd.

Władze Towarzystwa kadencji 2022-2027

Zarząd:

Janina Słobodzian-Rakowska – Prezes Zarządu

Danuta Sokołowska – wiceprezes Zarządu

Jerzy T. Marcinkowski – z-ca Prezesa ds. naukowych

Paweł Jęcka – Skarbik

Bogumiła Dampc – Sekretarz Zarządu

Andrzej Stanisławczyk – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jarosław Połowniak – Przewodniczący

Magdalena Tomczak – Członek

Paweł Witek – Członek

Sąd Koleżeński:

Marcin Danecki – Przewodniczący

Karolina Ryś – Członek

Milena Sikora – Członek