Pseudokorzeniowy/ przeniesiony ból nogi.

Cele naukowe Po przeczytaniu tego artykułu poznasz historyczne kulisy terminu „pseudokorzeniowy“.zasady przenoszenia bólu przewlekłego.diagnostykę i diagnostykę różnicującą przeniesionego bólu nogi.wzorce łańcucha powiązań czynnościowych w kontekście nieodkorzeniowego bólu nogi.charakterystyczne cechy terapii manualnej w przypadku przeniesionego bólu nogi. Wstęp Pod pojęciem zespołu pseudokorzeniowego zawarte są wszystkie bólowe zjawiska chorobowe, których przyczyną nie

Najnowsze hipotezy dotyczące ewolucji pionizacji, stopy i ręki człowieka. Potencjalne postępowanie w medycynie manualnej i naturalnej

Charles Darwin (1809-1882) był twórcą teorii ewolucji. W roku 1859 opublikował on dzieło „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego“, a w roku 1871 „O pochodzeniu człowieka”. Objaśniał w nich, że małpy i ludzie mają wspólnych przodków, a także omawiał teorię ewolucji organizmów, której głównym założeniem jest dobór naturalny (teoria doboru

Badanie morfologiczne punktów spustowych bólu

Manuelle Medizin (1996) 34:s.256-262 Wydawca: Springer-Verlag 1996 Praca autorska Tytuł oryginału: Morphologische Untersuchung an Triggerpunkten  [a.: Investigations on the morphology of trigger points  = badania morfologii punktów spustowych bólu] Autorzy: A. Reitinger, H. Radner, H. Tilscher, M. Hanna, A. Windisch, W. Feigl Praca została przedstawiona na 11.Kongresie FIMM, który odbył

Uwagi praktyczne dotyczące terapii manualnej zniekształceń spowodowanych skośnym położeniem u niemowląt.

Hasła – Deformacje spowodowane położeniem skośnym  – Leczenie niemowląt  – Techniki mobilizacji Poniżej pozwalam sobie przedstawić garść uwag na temat leczenia manualnego „skrzywionych niemowląt” z punktu widzenia iw warunkach wizyty u ortopedy. Wychodząc od podstawowych wywodów mojego kolegi, pana Coenen przedstawiam tutaj własny tok badań i leczenia, znamienny stosowaniem technik

Diagnostyka i terapia środkami medycyny manualnej u niemowląt

Streszczenie Zaburzenia segmentarne w wieku niemowlęcym upośledzają normalny rozwój sensomotoryczny. Wyjaśniono wpływ zablokowań na motorykę grzbietową i przedstawiono możliwości manualno- medycznej diagnostyki i leczenia na przykładzie tak zwanego „skrzywionego niemowlęcia” [krzywego oseska- eines schiefen Säuglings]. Hasła – rozwój sensomotoryczny  – syndrom położenia skośnego [w życiu płodowym?]  – diagnostyka i terapia

Medycyna manualna – koncepcje leczenia schorzeń dziecięcych

Ciągle rosnące zapotrzebowanie rodziców, ubezpieczeń zdrowotnych, fizjoterapeutów jak i kolegów i koleżanek z grona lekarzy zabiegających o ofertę kwalifikowanego leczenia schorzeń u dzieci i młodzieży zabiegami medycyny manualnej skłoniło Niemieckie Towarzystwo Medycyny Manualnej do założenia przy towarzystwie w 1991r., podczas kadencji Dr med. Alfreda Mörle jako prezesa, koła roboczego do

Patomorfologiczne warianty przejścia czaszkowo-szyjnego. Przykłady z praktyki lekarskiej.

W poniższym artykule za pomocą przykładów z praktyki lekarskiej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczność diagnostyki rentgenowskiej przed leczeniem manipulacyjnym jest uzasadniona w kontekście problematyki wskazań względnie przeciwwskazań do leczenia. Przypadek 1: podwichnięcie stawu szczytowo-obrotowego u małego dziecka Z powodu nieprawidłowości postawy oraz częściowej niepewności ruchowej przyjęto do badania

Terapia kręgu szczytowego wg Arlena: test 3 objawów zamiast zdjęć rentgenowskich. Wyniki eksperymentu wieloośrodkowego.

Anatomiczna i neurofizjologiczna specyfika struktur przejścia szyjno-potylicznego uzasadnia szerokie spektrum wskazań do terapii kręgu szczytowego wg Arlena. Oprócz tradycyjnego wskazania mającego na celu terapię bólu obejmuje również zaburzenia sensomotoryczne w wieku dziecięcym i u dorosłych. Zasada tej metody leczenia tkwi w impulsie rozumianym jako pchnięcie palcem w wyrostek poprzeczny 1.

Badania i obserwacje dowodzące istnienia układu Craniosacralnego

BADANIA I OBSERWACJE DOWODZĄCE ISTNIENIA UKŁADU CRANIOSACRALNEGO John E. Upledger, D.O., O.M.M. © 1995 by UI Enterprises tłumaczenie: Adrianna Pałeczka konsultacja medyczna: Anna Garwolińska J.E. Upledger, D.O., O.M.M., był certyfikowanym członkiem Amerykańskiej Akademii Osteopatii, członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Osteopatii i doktorem nauk Medicina Alternativa. Był Dyrektorem Medycznym The Upledger Institute, Inc.*,