Sekcja TCSU

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PTTMH z dnia 9 marca 2012 r. w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej utworzono Sekcję Terapii CranioSacralnej Upledgera. Inicjatorem, głównym założycielem sekcji jest Wojciech Garwoliński, który został także powołany  na  Przewodniczącego TCSU.
Obecnie , od 7 marca 2013 r.  Przewodniczącym sekcji jest Marcin Bebelski.

Do Sekcji TCSU mogą należeć asolwenci kursów Terapii CranioSacralnej Upledgera, prowadzonych w Polsce lub za granicą przez Nauczycieli Instytutu Upledgera oraz osoby  aktualnie uczestniczące w procesie kształcenia TCSU. Warunki te muszą spełniać także obecni Członkowie PTTMH, chcący wstąpić do Sekcji TCSU.

Członkowie Sekcji TCSU posiadają w Towarzystwie takie same prawa i obowiązki jak pozostali Członkowie PTTMH, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Aby jednocześnie przystąpić do Towarzystwa i do Sekcji Terapii CranioSacralne Upledgera należy wypełnić deklarację członkowską PTTMH i zaznaczyć w niej punkt dotyczący Sekcji.
Członkowie Towarzystwa, chcący przystąpić do Sekcji proszeni są o wypełnienie oświadczenia.