Sekcja TCSU

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków PTTMH z dnia 9 marca 2012 r. w ramach Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej utworzono Sekcję Terapii CranioSacralnej Upledgera. Inicjatorem, głównym założycielem sekcji jest Wojciech Garwoliński, który został także powołany  na  Przewodniczącego TCSU.
Obecnie przewodniczącym sekcji jest Anna Garwolińska.

Do Sekcji TCSU mogą należeć absolwenci kursów Terapii CranioSacralnej Upledgera, prowadzonych w Polsce lub za granicą przez Nauczycieli Instytutu Upledgera oraz osoby  aktualnie uczestniczące w procesie kształcenia TCSU. Warunki te muszą spełniać także obecni Członkowie PTTMH, chcący wstąpić do Sekcji TCSU.

Członkowie Sekcji TCSU posiadają w Towarzystwie takie same prawa i obowiązki jak pozostali Członkowie PTTMH, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Aby jednocześnie przystąpić do Towarzystwa i do Sekcji Terapii CranioSacralne Upledgera należy wypełnić deklarację członkowską PTTMH i zaznaczyć w niej punkt dotyczący Sekcji.
Członkowie Towarzystwa, chcący przystąpić do Sekcji proszeni są o wypełnienie oświadczenia.