Aktualności

Informujemy, że 31 maja 2019 r. wygasa bieżąca polisa ubezpieczenia OC. W zakładce UBEZPIECZENIA jest już dostępna deklaracja 2019-2020. Prosimy zainteresowane osoby o wypełnianie o odsyłanie dokumentów bezpośrednio do TU Inter Polska S.A. Przypominamy także, że warunkiem zawarcia polisy jest opłacenie składki członkowskiej.

UWAGA!

Przypominamy, że dla opłacania składek obowiązują indywidualne konta bankowe  w TU Inter Polska. Znajdują się one na polisach, które otrzymują Państwo po przesłaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.


Szanowni Państwo!
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wystąpień VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTTMH, która odbyła się w dniach 6- 7 kwietnia 2018 r. w Pałacu Jaśminowym w Zakrzewie. Obszar dyskusji skupiony był wokół tematu: „Pacjenci niczyi. Objawy chorobowe bez przyczyn organicznych. Trudności w diagnostyce i terapii”


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

W imieniu Zarządu zapraszam na XIII Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, któremu towarzyszyć będzie III Spotkanie Naukowe PTTMH. Oba wydarzenia odbędą się w dniu 27 kwietnia 2019 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie Naukowe organizowane jest pod patronatem Dziekana Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, dra hab. Leszka Zguczyńskiego. Podczas Spotkania wygłoszone zostaną bardzo ciekawe referaty, o pozornie różnej tematyce. Pierwiastek, który połączy je w logiczną całość to wzajemna relacja zmian strukturalnych (na przykładzie stawu biodrowego) z zaburzeniami czynności narządu ruchu a także narządów wewnętrznych. Podkreślona zostanie rola i moc oddziaływania odruchowego dla potrzeb normalizacji, zdrowienia. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu terapii manualnej – terapii czynnościowej.
Spotkanie Naukowe jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Udział w nim jest bezpłatny.


Informujemy, że dostępne są nowe tłumaczenia. Artykuły dla zalogowanych Członków znajdują się w zakładce biblioteka.


Uwaga osoby zainteresowane utworzeniem rozszerzonej wizytówki.

Po wniesieniu stosownej opłaty prosimy o przesłanie materiałów wg poniższych wytycznych:
      • logo, grafika, zdjęcie – w formacie PNG lub JPG – bez tła , min. 300px szerokości
      • tekst w pliku Word lub ODT – 250 znaków
    • dane kontaktowe: adres gabinetu, numer(y) telefonu, adres e-mail, ew. strona www

UWAGA! Uprzejmie prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto bankowe PTTMH : 04 1610 1087 2007 0002 4455 0001.
Prosimy nie mylić tego z kontem bankowym CTM! Błędnie kierowane przelewy będą zwracane do nadawców, jako niezidentyfikowane!

Szanowni Członkowie! Oryginały zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracje członkowskie prosimy przesyłać wyłącznie listem zwykłym. Skany można przesyłać do nas e-mailem. Prosimy nie wysyłać do nas listów poleconych. Dziękujemy.

Z przyjemnością informujemy, że długo wyczekiwana wyszukiwarka Terapeutów jest już dostępna na naszej stronie. Jeśli macie Państwo sugestie, uwagi dotyczące jej funkcjonowania lub jeśli ktoś chciałby dokonać aktualizacji czy korekty zawartych w niej danych, prosimy o kontakt z biurem Towarzystwa. Decyzją Walnego Zebrania, Członkowie PTTMH będą mogli zdecydować o zakresie prezentowanych danych. Dostępne będą dwie możliwości: podstawowa (w ramach składki członkowskiej) i rozszerzona ( za dodatkową opłatą). O szczegółach będziemy informować drogą mailową. Najistotniejszą kwestią warunkującą funkcjonowanie wyszukiwarki jest zgoda na zamieszczanie Państwa danych. W tym celu prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgody do dnia 31 maja 2016 r.