Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Kursów Terapii Manualnej Rakowskiego, Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej, jak również niezrzeszonych, na II moduł Warsztatów doskonalących:

 „Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego”

podczas których będziemy omawiać i doświadczać tego niezwykłego zabiegu odruchowego. Igłoterapia i opracowana dzięki niej charakterystyka objawowa tkanek, to największy dar, jaki pozostawił nam Andrzej Rakowski. Jednak jej wyjątkowe efekty terapeutyczne możemy osiągnąć tylko wówczas, gdy opanujemy w sposób perfekcyjny zarówno wiedzę i praktykę.

Absolwenci kursu Specjalistycznego I Terapii Manualnej Rakowskiego będą mieli okazję do  praktycznego wykonania igłoterapii następujących struktur anatomicznych narządu ruchu:

  • przyczepów mięśni podpotylicznych
    punktów swoistych dla dysfunkcji stawów kręgosłupa szyjnego między kresą karkową dolną a górną
  • wyrostka sierpowatego
  • wyrostka kłykciowego żuchwy z przyczepem mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego
  • guzka podpanewkowego łopatki wraz z przyczepem głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia
  • więzadła krzyżowo-biodrowego w części grzbietowej i międzykostnej
  • i innych

Osoby, które nie ukończyły tego modułu, bądź nie uczestniczyły w żadnym Kursie TMR będą mogły zapoznać się z podstawami teoretycznymi tego zabiegu, obserwować jego wykonanie, a także doświadczyć na sobie jego działania.

Z radością i dumą zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.


W dniu 19 marca 2022r. odbyło się XV Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Towarzystwa, podczas, którego obecni Członkowie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi oraz w drodze głosowania jawnego wybrali władze Towarzystwa na kadencję 2022-2027. Skład osobowy poszczególnych organów władz Towarzystwa tutaj.


Szanowni Członkowie PTTMH, przypominamy, że dostęp do publikacji oraz widoczność w wyszukiwarce terapeutów uzależnione są od bieżącego opłacania składek członkowskich. Dlatego zachęcamy do ich terminowego regulowania.


Informujemy, że w zakładce UBEZPIECZENIA dostępna jest nowa ramowa polisa ubezpieczenia OC. Prosimy o zwrócenie uwagi na indywidualne terminy przedłużania polis. Wiąże się to z terminami rejestracji praktyk lub podmiotów leczniczych. Osoby nieprowadzące własnych działalności (zatrudnione na umowie o pracę) przedłużają ubezpieczenie  na przełomie maja i czerwca.  Pozostałe osoby – zgodnie z okresami wskazanymi na trwających polisach. Wypełniony dokument zawarcia /kontynuacji ubezpieczenia (załącznik nr 1) należy odesłać bezpośrednio do TU Inter Polska S.A. Dla każdego z Państwa zostanie przygotowana oferta ubezpieczenia na indywidualnych warunkach, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności lub zatrudnienia, liczby osób udzielających świadczenie w przypadku podmiotów, a także zakresu ubezpieczenia.

Przypominamy także, że warunkiem zawarcia polisy jest opłacenie składki członkowskiej.

Przypominamy, że dla opłacania składek obowiązują indywidualne konta bankowe  w TU Inter Polska. Znajdują się one na polisach, które otrzymują Państwo po przesłaniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia.


Informujemy, że dostępne są nowe tłumaczenia. Artykuły dla zalogowanych Członków znajdują się w zakładce biblioteka.


Uwaga osoby zainteresowane utworzeniem rozszerzonej wizytówki. Po wniesieniu stosownej opłaty prosimy o przesłanie materiałów wg poniższych wytycznych:
logo, grafika, zdjęcie – w formacie PNG lub JPG – bez tła , min. 300px szerokości
tekst w pliku Word lub ODT – 250 znaków


UWAGA! Uprzejmie prosimy o wpłacanie składek członkowskich na konto bankowe PTTMH : 04 1610 1087 2007 0002 4455 0001. Prosimy nie mylić tego z kontem bankowym CTM! Błędnie kierowane przelewy będą zwracane do nadawców, jako niezidentyfikowane!


Szanowni Członkowie! Oryginały zgody na przetwarzanie danych oraz deklaracje członkowskie prosimy przesyłać wyłącznie listem zwykłym. Skany można przesyłać do nas e-mailem. Prosimy nie wysyłać do nas listów poleconych. Dziękujemy.


Z przyjemnością informujemy, że długo wyczekiwana wyszukiwarka Terapeutów jest już dostępna na naszej stronie. Jeśli macie Państwo sugestie, uwagi dotyczące jej funkcjonowania lub jeśli ktoś chciałby dokonać aktualizacji czy korekty zawartych w niej danych, prosimy o kontakt z biurem Towarzystwa. Decyzją Walnego Zebrania, Członkowie PTTMH będą mogli zdecydować o zakresie prezentowanych danych. Dostępne będą dwie możliwości: podstawowa (w ramach składki członkowskiej) i rozszerzona ( za dodatkową opłatą). O szczegółach będziemy informować drogą mailową. Najistotniejszą kwestią warunkującą funkcjonowanie wyszukiwarki jest zgoda na zamieszczanie Państwa danych. W tym celu prosimy o pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza zgody do dnia 31 maja 2016 r.

Formularz zgody