Opłaty – uczestnictwo bierne

 

  • Członkowie PTTMH    750 zł *
  • pozostałe osoby          850 zł *
  • studenci                       250 zł **

Powyższe kwoty obejmują:

  • udział jednej osoby w sesjach wykładowych 6 i 7 kwietnia 2018 r.
  • materiały konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • bufet kawowy wraz z poczęstunkiem przez cały czas trwania Konferencji
  • obiad 6 kwietnia 2018 r. **
  • zaproszenie na Wieczór Towarzyski 6 kwietnia 2018 r. * / **

* istnieje możliwość rezygnacji z Wieczoru Towarzyskiego i obniżenia opłaty o 100 zł. W tym celu prosimy w polu uwagi w formularzu zgłoszeniowym umieścić dopisek „BEZ BANKIETU”

** opłata studencka  nie obejmuje obiadu i wieczoru Towarzyskiego 6 kwietnia 2018 r. Warunkiem skorzystania z opłaty zniżkowej dla studentów jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej.  Prosimy w polu uwagi w formularzu zgłoszeniowym umieścić dopisek „STUDENT

Opłaty nie zawierają kosztów dojazdu na miejsce Konferencji, powrotu oraz noclegów.

Przelewu należności prosimy dokonywać po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na numer konta:

Centrum Terapii Manualnej
Sierosław, ul. Leśna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
90 1020 4027 0000 1102 0445 3098

W tytule wpłaty:
Imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem Konferencja PTTMH 2018

Przypominamy Członkom PTTMH, że zniżka dotyczy tylko osób, które opłaciły bieżącą składkę członkowską. 

Prelegenci, chcący skorzystać z noclegów proszeni są o zaznaczanie tej opcji w formularzu zgłoszeniowym lub poinformowanie o tym biura Organizatora telefonicznie. Szczegółowe zasady uczestnictwa dla Prelegentów opisane są tutaj.

Uczestnicy bierni (słuchacze) proszeni są o rezerwowanie noclegów we własnym zakresie.

Poniżej wymienione zostały przykładowe hotele zlokalizowane w pobliżu miejsca obrad.

Hotel PRZYLESIE
ul. Bukowska 2a
62-080 Sierosław
tel. 61 814 78 09
www.przylesie.pl

Hotel 500
ul. Poznańska 139
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 896 24 00
www.hotel500.com.pl/tarnowo-podgorne

Hotel VECTOR
ul. Rokietnicka 21
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. 61 816 41 78
www.hotelvector.pl

Hotel ORANGE
ul. Poznańska 14a
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 651 86 00
www.hotelorange.pl

Hotel WZGÓRZE TOSKANII
ul. Poznańska 35
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 652 52 26
www.wzgorzetoskanii.pl

Gościniec Pod Brzozami
ul. Malwowa 148
60-185 Poznań
tel. 61 81 43 52 44
www.podbrzozami.pl

Motel COMET
ul. Rynkowa 138
62-081 Przeźmierowo
tel. 61 814 13 11
www.motelcomet.com

14-stka MINIHOTELL
62-081 Przeźmierowo
ul.Sosnowa 14
tel. 507 100 335