Ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. zawodowego udzielania świadczeń zdrowotnych przez członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej i załącznik do polisy 2019/2020 do pobrania poniżej.
Naszym opiekunem ze strony  TU INTER POLSKA S.A. jest pani Izabela Mazurek ( 606 987 907 ).

pobierz:  Deklaracja PTTM H 2019 – 2020 FIZOTERAPEUCI – word
                Deklaracja PTTM H 2019 – 2020 FIZOTERAPEUCI – pdf
                Deklaracja PTTM H 2019 – 2020 Lekarz – word
                Deklaracja PTTM H 2019 – 2020 Lekarz – pdf

Prosimy dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Znacząco zmieniły się zarówno warianty ubezpieczenia, jak i ich poszczególne progi, warunki i składki. Ma to bezpośredni związek z wprowadzeniem w życie ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty oraz uregulowaniami prawnymi wykonywania tego zawodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym INTER Polska zmuszone są dokonać weryfikacji kalkulacji ryzyka, a także dostosować warunki ubezpieczeń do wymogów ustawy. Ponadto na wysokość składek i obliczanie wystąpienia ryzyka ma także obowiązek rejestracji placówek, jako podmiotów leczniczych oraz zatrudnianie, bądź niezatrudnianie pracowników.

Załączona wnioskopolisa dla fizjoterapeutów nie obejmuje propozycji dla zarejestrowanych już podmiotów leczniczych, które zatrudniają pracowników. Jeśli prowadzicie Państwo taki zarejestrowany podmiot prosimy skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym w celu wyliczenia indywidualnej składki, uwzględniającej ilość i rodzaj zatrudnionego personelu oraz przyznane zniżki.

Jeśli prowadzą Państwo podmiot leczniczy zarejestrowany u Wojewody i nie zatrudniacie żadnych pracowników- prosimy korzystać z wyliczenia z tabeli nr 1

Jeśli prowadzicie Państwo gabinet, który jeszcze nie jest zarejestrowany ani jako podmiot leczniczy u Wojewody ani jako praktyka fizjoterapeutyczna i nie zatrudniacie pracowników, lub świadczycie usługi na zasadzie umowy cywilnoprawnej dla innego podmiotu – prosimy korzystać z wyliczeń tabeli nr 2

UWAGA!

Osoby, które dokonają rejestracji praktyk fizjoterapeutycznych w KIF oraz podmiotów leczniczych u Wojewody proszone są o niezwłoczny kontakt z Ubezpieczycielem celem aktualizacji warunków polisy.

Dla zatrudnionych na umowy o pracę jest tabela nr 3.

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia na powyższych warunkach jest opłacenie składki członkowskiej PTTMH.

Osoby przystępujące do ubezpieczenie proszone są o dokonywanie płatności na indywidualny numer rachunku podany na polisie ubezpieczeniowej.