Trwałe zaburzenia czynności motorycznej po urazach dynamicznych kręgosłupa szyjnego (uraz z bicza)

P o d s u m o w a n i e Rozbieżność między zgłaszanymi dolegliwościami a sprawdzalną obiektywnie diagnozą u pacjentów z urazami dynamicznymi kręgosłupa typu „uraz z trzasku bicza” skłoniła do podejmowania różnych prób wyjaśniających. Zważywszy małą wartość tradycyjnych zdjęć radiologicznych dla diagnozowania, należało badać systematycznie i statystycznie analizować funkcje kręgosłupa szyjnego przez…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.