Członkostwo

Członkiem PTTMH może zostać lekarz, fizjoterapeuta, psycholog i inne osoby na zasadach określonych w Statucie. Składka roczna wynosi 150 zł. W ramach składki każdy członek otrzymuje tłumaczenia materiałów naukowych (w formie elektronicznej). Kolejnym przywilejem są zniżki w opłatach za uczestnictwo w organizowanej corocznie Ogólnopolskiej Konferencji PTTMH.
Osoby regularnie opłacające składkę mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia OC, TU INTER POLSKA S.A., obejmującego praktykowanie terapii manualnej. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia znajdują się tutaj.

deklaracja członkowska PTTMH

Wypełnioną deklarację należy odesłać zwykłą pocztą na adres siedziby Towarzystwa. Następnie należy opłacić składkę. Wysokość pierwszej składki zależy od tego, w którym momencie roku składkowego  przystepuje się do Towarzystwa. Rok składkowy liczy się od 1 czerwca do 31 maja. Składki naliczane sa następująco:
– dla osób zapisujących się  w terminie od 1 czerwca do 30 września pierwsza składka wynosi 150 zł.
– dla osób zapisujących się  w terminie od 1 października do 31 stycznia pierwsza składka wynosi 100 zł
– dla osób zapisujących się w terminie od 1 lutego do 31 maja pierwsza składka wynosi 50 zł
Składki za kolejne lata są stałe i należy je uiszczać w całości na konto bankowe Towarzystwa.
Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej dlatego nie wystawiamy faktur za wpłacone składki. Na indywidualną prośbę zainteresowanej osoby możemy przesłać potwierdzenie wpłaty lub KP.
Biuro nie wysyła potwierdzeń przyjęcia ani nie wystawia legitymacji członkowskich.
Wszelkie zmiany w danych zawartych w deklaracji  prosimy niezwłocznie zgłaszać do biura PTTMH pocztą elektroniczną.

W imieniu Zarządu oraz Członków Założycieli gorąco zapraszam do wstąpienia w szeregi naszego Towarzystwa i do udziału w jego działalności.

Przed wypełnieniem i podpisaniem deklaracji proszę zapoznać się ze Statutem i Kodeksem Etyki PTTMH.

Za Zarząd PTTMH
Andrzej Rakowski