Informacje dla prelegentów

Udział w Spotkaniu Naukowym jest bezpłatny dla Prelegentów i Gości zaproszonych przez Organizatorów. Osoby towarzyszące podlegają regularnym opłatom.

Po zakończeniu Spotkania Naukowego odbędzie się uroczysta kolacja. Udział w uroczystej kolacji dla Prelegentów i Gości zaproszonych przez Organizatora jest bezpłatny. Osoby zainteresowane rezerwacją miejsca na uroczystej kolacji dla osoby towarzyszącej proszeni są o kontakt telefoniczny lub zgłoszenie e-mail na adres: pttmh@ctmrakowski.pl. Koszt kolacji dla osoby towarzyszącej: 150 zł

Organizator pokrywa Prelegentom (Głównemu Autorowi) koszt 2 dób hotelowych w Hotelu Przylesie w Sierosławiu. Członkowie zespołów autorskich są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo. Organizator nie pokrywa zespołom autorskim kosztów hotelu i udziału w kolacji.

Organizator nie zwraca kosztów dojazdów.

Prezentacje multimedialne do wystąpień, zgrane wyłącznie na nośniku pendrive, należy przekazać przedstawicielowi Organizatora w przerwie poprzedzającej sesję wykładową danego referatu. Nie ma możliwości odtwarzania prezentacji z własnego komputera.

Wszystkich Autorów prosimy o wypełnienie i podpisanie Oświadczenia.

Oświadczenie należy przesłać na adres: pttmh@ctmrakowski.pl