Warsztaty doskonalące: Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego – moduł II

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Kursów Terapii Manualnej Rakowskiego, Członków Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej, jak również niezrzeszonych, na II moduł Warsztatów doskonalących:

Praktyczne wykorzystanie Igłoterapii dr. A. Rakowskiego”,

podczas których będziemy omawiać i doświadczać tego niezwykłego zabiegu odruchowego. Igłoterapia i opracowana dzięki niej charakterystyka objawowa tkanek, to największy dar, jaki pozostawił nam Andrzej Rakowski. Jednak jej wyjątkowe efekty terapeutyczne możemy osiągnąć tylko wówczas, gdy opanujemy w sposób perfekcyjny zarówno wiedzę i praktykę.

Absolwenci kursu Specjalistycznego I Terapii Manualnej Rakowskiego będą mieli okazję do praktycznego wykonania igłoterapii następujących struktur anatomicznych narządu ruchu:

  • przyczepów mięśni podpotylicznych
  • punktów swoistych dla dysfunkcji stawów kręgosłupa szyjnego między kresą karkową dolną a górną
  • wyrostka sierpowatego
  • wyrostka kłykciowego żuchwy z przyczepem mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego
  • guzka podpanewkowego łopatki wraz z przyczepem głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia
  • więzadła krzyżowo-biodrowego w części grzbietowej i międzykostnej
  • i innych

Osoby, które nie ukończyły tego modułu, bądź nie uczestniczyły w żadnym Kursie TMR będą mogły zapoznać się z podstawami teoretycznymi tego zabiegu, obserwować jego wykonanie, a także doświadczyć na sobie jego działania.

Z radością i dumą zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu

W imieniu Organizatorów:
dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska