V Spotkanie Naukowe

Zapraszamy na V Spotkanie Naukowe PTTMH p.t. „Różne drogi prowadzą do Rzymu. Bogactwo koncepcji, myśli i postaw prowadzących do zdrowia człowieka”.
Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 marca 2022r. w siedzibie Towarzystwa (budynek Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu). Organizatorami tegorocznego Spotkania, oprócz Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej są: Centrum Terapii Manualnej oraz Instytut Rakowskiego, natomiast patronat nad wydarzeniem objął Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum – Katedra Higieny i Epidemiologii.

Po raz kolejny będziemy mieli okazję spotkać się, by wspólnie wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień prelegentów reprezentujących różne specjalności medyczne, różne systemy terapeutyczne, różne postawy wobec zdrowia człowieka. Każda z zaproszonych do przedstawienia swoich poglądów osób jest praktykiem, fachowcem i jednocześnie poszukiwaczem najlepszych rozwiązań w dziedzinie zdrowia, badaczem zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego.

Zarówno temat wiodący Spotkania, jak i wybór prelegentów są kontynuacją misji ś.p. dr. Andrzeja Rakowskiego propagującej całościowe, holistyczne postrzeganie człowieka oraz zapraszającej do integracji środowisk medycznych. Andrzej Rakowski podkreślał znaczenie nieustannego przepływu informacji między poszczególnymi sferami osobowości człowieka, traktując je za prof. Włodzimierzem Sedlakiem, jako układ obwodów regulacji. W układzie tym niezwykle ważną rolę odgrywa sfera parietalna (narząd ruchu), jednak inne sfery np. psychiczno-duchowa czy płynów ustrojowych mają równie ważne znaczenie. Tylko równowaga między wszystkimi sferami może zapewnić człowiekowi zdrowie. Dlatego obok wykładu na temat chirurgii kręgosłupa i rdzenia kręgowego pojawi się wykład o holistycznym podejściu do chorób skóry, a następnie o roli histaminy w procesach zachodzących w organizmie człowieka. Doświadczenia zawodowe neurochirurga i radiologa pozwolą określić tzw. „czerwone flagi” w pracy terapeuty manualnego i każdego zajmującego się zdrowiem człowieka. Poznamy podstawy koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych FRSc (Five Regulatory Systems concept), a także Medycyny Manualnej Mięśniowo – Szkieletowej według Praskiej Szkoły Koncepcji K. Lewita. Wykład na temat założeń Terapii Manualnej Rakowskiego uzasadni znaczenie narządu ruchu i rolę stresu dla osobowości człowieka.

Ostatnia część spotkania będzie poświęcona postaci ś.p. dr. Andrzeja Rakowskiego. Pragniemy wspólnie wspominać naszego Nauczyciela, Mentora, Przyjaciela. Obejrzeć zdjęcia i filmy, przypomnieć sobie własną historię z Nim związaną i podzielić się tym wspomnieniem z innymi. Zapraszamy absolwentów Kursów Terapii Manualnej Rakowskiego, a także fizjoterapeutów, lekarzy, wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli kontakt czy współpracowali z Andrzejem Rakowskim. Zapraszamy także tych, którzy nigdy się z Nim nie spotkali, a jednak poznali Jego koncepcję dzięki książkom, które napisał, wykładom, które wygłosił, czy materiałom, które opracował.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu.

W imieniu Organizatorów:
dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska