VII Spotkanie Naukowe PTTMH

Drodzy Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej

Z wielką radością i ekscytacją zapraszamy na VII Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej, które odbędzie się w dniach 6 – 7 kwietnia 2024 r. w siedzibie Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu k/Poznania. Tematem przewodnim będą:

Postępy w interdyscyplinarnej diagnostyce i terapii pacjentów
z zaburzeniami pierwotnymi oraz wtórnymi w obrębie miednicy mniejszej.  

Struktury anatomiczne tworzące przeponę miednicy, przeponę moczowo-płciową a także inne mające bezpośredni związek z nimi (zarówno topograficzny jak również odruchowy) np. pęcherz moczowy, macica z przydatkami, staw krzyżowo-biodrowy czy biodrowy mogą reagować zaburzeniem czynności w odpowiedzi na przeciążenia statyczne w tym psychogenne narządu ruchu. Priorytetową rolę w tych zaburzeniach odgrywa niewydolność brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia w wyniku czego dochodzi do zmian biomechanicznych na poziomie miednicy i kręgosłupa. W tej sytuacji może dochodzić do zaburzeń statyki narządów płciowych, pęcherza moczowego, odbytnicy, co w skrajnym przypadku manifestuje się wypadaniem tych narządów. Ponadto okolica dna miednicy jest bardzo czułym odbiorcą stresu. Niekorzystne wzorce reagowania strukturami dna miednicy na stres, co jednoznacznie potwierdził dr Andrzej Rakowski, kształtują się w dzieciństwie, a ich objawy pojawiają się najczęściej u ludzi dorosłych wówczas, gdy wyczerpią się zdolności kompensacyjne narządu ruchu.

Dysfunkcja segmentów ruchowych kręgosłupa może być przyczyną występowania szeregu objawów jak: bóle okolicy krocza, zaburzenia mikcji, defekacji, miesiączkowania, problemy z seksualnością. Mogą one wskazywać na schorzenia somatyczne, np. endometrioza u kobiet, stany zapalne i/lub kamica układu moczowego, szczelina odbytu, czy nawet nowotwór. Schorzenia te mogą czasem występować łącznie a zaburzenia czynnościowe i rzeczywiste choroby wzajemnie nakładać i wzmacniać. Dlatego też wielokrotnie celowa jest opieka interdyscyplinarna i potrzeba ścisłej współpracy specjalistów wielu dziedzin medycznych: urologa, proktologa, nefrologa, ginekologa, seksuologa, fizjoterapeuty, psychoterapeuty.

Prelegenci zaproszeni do wygłoszenia referatów, reprezentujący wymienione wyżej specjalności medyczne podzielą się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, warsztatem pracy.  Podczas Spotkania przewidziane są wykłady oraz warsztaty praktyczne, liczymy na szeroką dyskusję i wymianę doświadczeń.  

Nieco mniej oficjalne okoliczności wieczoru towarzyskiego pozwolą odnowić relacje i zawiązać nowe znajomości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Szczegółowy program oraz profile Wykładowców na bieżąco prezentujemy w zakładce Prelegenci . Zachęcamy także do śledzenia aktualności na facebooku wydarzenia. Chętnych do wzięcia udziału w Spotkaniu w charakterze Sponsora lub Wystawcy prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielem Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Katarzyną Polańską-Bebejewską, pttmh@ctmrakowski.pl.

W imieniu Organizatorów:
Prezes PTTMH
dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

Z-ca Prezesa ds. naukowych
prof. dr. hab. n. med.  Jerzy Tadeusz Marcinkowski

patronat

patronat medialny

sponsor główny