Prelegenci

dr n. med. Piotr Godek
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie II Wydział Lekarski, specjalizacja z ortopedii i traumatologii: I st. –1996, II st. – 2003, asystent oddziałów urazowych Szpitala Bielańskiego (1992 -1999) i Szpitala Barska (1999 –
2004) w Warszawie, absolwent podyplomowych studiów osteopatycznych w Sutherland College of Osteopathic Medicine (2003-2008) i dyplomowany osteopata od 2010. Absolwent podyplomowych studiów z Medycyny Bólu na
UJ w Krakowie 2018. Doktorat na temat leczenia zachowawczego radikulopatii szyjnej, WUM 2019. Obecnie zatrudniony w Sutherland Medical Center, Warszawa jako kierownik medyczny. Instruktor szkoleń z zakresu diagnostyki obrazowej, różnicowej oraz ultrasonografii interwencyjnej w zabiegach małoinwazyjnych. Obszary zainteresowań – diagnostyka obrazowa i różnicowa narządu ruchu, osteopatia, małoinwazyjne techniki leczenia bólu.


dr n. med. Jacek Martynkiewicz
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki [FESSH]. W 2013 r. jako pierwszy w Polsce wykonał całkowitą rekonstrukcję anatomiczną złamania panewki stawu biodrowego z dostępu “intrapelvic”. Był członkiem zespołu który jako pierwszy w świecie w 2016 r. wykonał skuteczny przeszczep ręki pacjentowi z wadą wrodzoną kończyny górnej. Był również członkiem zespołu który w 2018 r. jako pierwszy w Europie wykonał rekonstrukcję krytycznego uszkodzenia nerwu kulszowego przeszczepem nerwu kulszowego od dawcy. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym chorób i urazów kończyny górnej, chirurgii ręki, rekonstrukcjach mikrochirurgicznych uszkodzeń splotu ramiennego oraz nerwów obwodowych, chirurgią barku (endoprotezoplastyki stawu ramiennego oraz rekonstrukcje artroskopowe), chirurgii miednicy (złamania miednicy), stawu biodrowego, endoprotezoplastyce stawu biodrowego, mikrochirurgii oraz rekonstrukcjach wielotkankowych w zakresie narządu ruchu.


Wojciech Garwoliński – PT, CST-D, instruktor UI International

Fizjoterapeuta, tytuł technika fizjoterapii uzyskał w 2005 roku. Praktykuje Terapię CranioSacralną Upledgera z pacjentami od 2008 roku. Od roku 2012 wraz z żoną Anną prowadzi Upledger Institute Poland, gdzie organizują m.in. kursy oraz Grupy Studenckie z zakresu terapii cranio-sacralnej oraz zrzeszają praktyków tej terapii. Sprawują także nadzór merytoryczny nad tłumaczeniami literatury źródłowej, Są także placówką egzaminacyjną Upledger Institute International. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej, w którym założył Sekcję Terapii CranioSacralnej Upledgera. Od 2021, po uzyskaniu międzynarodowych uprawnień instruktorskich, zajmuje się również nauczaniem metody dra Upledgera w Polsce. Jak sam mówi, pasją Jego życia jest muzyka i gitara. Od 1997 jest członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Słowno-muzycznych SAWP.


mgr Marzena Barszcz
Psychoterapeutka, trenerka międzynarodowa i superwizorka Florida Society for Bioenergetic Analysis. Terapeutka manualna, fizjoterapeutka. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz szkolenie Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Dynamicznej. Otworzyła i jest dyrektorką szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Analizy Bioenergetycznej afiliowanego przez Florida Society for Bioenergetic Analysis w Polsce. Prowadzi Instytut Analizy Bioenergetycznej w Warszawie. Autorka książki „Psychoterapia przez ciało”


lek. med. Radosław Składowski
Ortopeda-traumatolog. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Twórca koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (Five Regulatory Systems concept, FRSc), na której zbudował oryginalny model Medycyny Manualnej. Autor szkoleń PINOTERAPII, DRY NEEDLING wg FRSc, a przede wszystkim MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc. Od 2000 roku zajmuje się profesjonalnie medycyną manualną. Jak sam mówi, podstawową zasadą Jego terapii jest wycofywanie chorób narządu ruchu poprzez naprawę funkcji, których utrata lub zaburzenie doprowadziły do tychże chorób. Odzyskanie prawidłowej funkcji wiedzie do wyzdrowienia, czasami także z tych chorób, które uchodzą za nieuleczalne.


dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
Terapeutka Manualna z dużym doświadczeniem i pasją. Specjalistka Fizjoterapii interesująca się wieloma aspektami człowieczeństwa od narządu
ruchu poprzez emocjonalność do duchowości włącznie. Doktorat na temat: „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” powstał z potrzeby opisania swoich obserwacji w pracy z pacjentami. W swoich publikacjach i wystąpieniach przedstawia najciekawsze spostrzeżenia dotyczące różnych części narządu ruchu: od stóp poprzez dno miednicy do systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego włącznie. Od ponad 20. lat prowadzi zajęcia z Terapii Manualnej Rakowskiego na podyplomowych kursach dla fizjoterapeutów i lekarzy. Uwielbia się uczyć, czytać, poznawać nowych ludzi. Przyroda i muzyka są nieodzowną częścią Jej codzienności.


dr n. o zdr. Bogumiła Dampc
Fizjoterapeuta, terapeuta manualny i terapeuta uroginekologiczny. W 2008 roku obroniła pracę magisterską na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. W 2020 roku otrzymała tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego. Wykładowca w Instytucie Rakowskiego i na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami z dolegliwościami bólowymi różnego pochodzenia – m. in. dolegliwości odkręgosłupowe: dyskopatie, przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego, rwa kulszowa, rwa udowa, rwa ramienna, jak również bóle głowy, dolegliwości migrenowo-wegetatywne czy bóle mięśniowe i mięśniowo-powięziowe oraz dolegliwości psychosomatyczne. Częstymi pacjenta-mi są osoby, u których nie znajduje się rzeczywistych przyczyn dolegliwości w obiektywnych badaniach medycznych, a ich objawy są niespecyficzne i diagnozowane jako idiopatyczne. Patrzy na człowieka całościowo, szukając również pozamiejscowych przyczyn dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów.


mgr Adam Ostrowski

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny,  absolwent AWF Katowice na kierunku Fizjoterapii. W 2019 roku ukończył kurs Terapii Manualnej według standardów IFOMPT organizowany przez Stowarzyszenie Neurofizjologiczno-Ortopedycznych Terapeutów Manualnych pod kierownictwem Stanisława Legockiego. Swoją wiedzę i doświadczenie rozwija na kursie rozszerzającym (Poziom MT II) oraz w Centrum Rehabilitacji Synergia w Chorzowie. Twórca innowacyjnego urządzenia wspierającego terapię szyjnego odcinka kręgosłupa – Okularów Pozycjonujących. Od ponad roku współtworzy i rozwija Projekt Okulary Pozycjonujące, propaguje i rozwija techniki pracy z Pacjentem wyniesione z kursów NOMPT PL. Jak sam mówi, szerokie spektrum działania oraz różnorodność przypadków z jakimi ma do czynienia jako terapeuta wciąż go zaskakuje i napędza do dalszego działania. Najbardziej jednak ceni sobie możliwość poprawy jakości życia moich podopiecznych oraz radość jaką daje przywracanie im sprawności.