Prelegenci

dr hab. n. med. Andrzej Radek, prof. nadzw. UM w Łodzi
Urodzony w 1946 r., absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej (WAM) w Łodzi, w 1969r., uczeń Profesora Jana Haftka. W latach 1983 – 2016 płk prof. dr hab. n. med., Kierownik Kliniki Neurochirurgii WAM, a następnie po połączeniu WAM z AM i zmianie nazwy, Kliniki Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych, prof. zw. UM w Łodzi. Od 2016 r. konsultant USK im WAM . W latach 2000-2005 r Prezes Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów (PTNch), Członek Honorowy PTNch. Współtwórca i założyciel Polskiej Szkoły Neurochirurgii PTNch dla młodych neurochirurgów. Współzałożyciel i przez dwie kadencje Wiceprezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK). Stanowiska funkcyjne w towarzystwach międzynarodowych: Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirurgicznych (EANS), Światowa Federacja Towarzystw Neurochirurgicznych (WFNS), Światowe Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa (WS), Akademia Euroazjatycka Neurochirurgiczna (AEN).

dr n. med. Mirosława Gałęcka Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcin-kowskiego w Poznaniu. Od 2006 roku prowadzi w Poznaniu Instytut Mikroekologii oferujący kompleksową diagnostykę przewlekłych dolegliwości, u podstaw któ-rych leży dysbioza jelitowa oraz przewlekły stan zapalny. Jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych o szerokim spektrum zainteresowań i holistycznym podejściu do pacjenta. W swej praktyce kieruje się zasadą, że zdrowie zaczyna się w jelitach. Na bazie wieloletniego doświadczenia jest specjalistką w prowadzeniu terapii probiotycznej/mikrobiologicznej oraz diety spersonalizowanej. Współautorka i redaktor książki „Dieta w chorobach autoimmunologicznych”, „Zespół jelita nadwrażliwego” wyd. PZWL, „Nawracające infekcje” wyd. Galaktyka. Ostatnia książka jej autorstwa pod tytułem „Dysbioza jelitowa” ukazała się na jesieni 2021.

dr n. med. Agnieszka Zawirska
Lekarz, specjalista dermatologii i wenerologii. W roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przez wiele lat pracowała na Oddziale Chorób Skóry Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz w Zakładzie Mikologii Lekarskiej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Na przestrzeni lat, przyjmowała pacjentów w kilku poradniach dermatologicznych w Poznaniu i oko-licach. W swojej pracy stara się holistycznie podchodzić do pacjenta. Jak sama mówi: „Skóra jest bowiem narządem, na którym manifestują się różne zaburzenia wewnętrzne, tak więc leki działające wyłącznie miejscowo na skórę często przynoszą poprawę na krótki czas, a holistyczne podejście ma szczególne znaczenie przy diagnozowaniu i leczeniu chorób przewlekłych”. W latach 2014-2017 mieszkała w Seattle w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozwijają się nowe, zintegrowane podejścia do medycyny, łączące osiągnięcia medycyny zachodniej z naturalnymi, alternatywnymi sposobami terapii, takimi jak indywidualnie dobrane zioła, suplementy oraz zmiany diety i stylu życia. Uczestniczyła w wykładach i kongresach organizowanych przez znany ośrodek medycyny naturalnej Bastyr University oraz Instytut Medycyny Integracyjnej (IMI). Poszukując dogłębnych przyczyn problemów dermatologicznych zainteresowała się medycyną funkcjonalną, której założeniem jest diagnozowanie pierwotnych zaburzeń fizjologii i biochemii będących u podstaw chorób przewlekłych oraz naprawa tych zaburzeń. Została członkiem amerykańskiego Instytutu Medycyny Funkcjonalnej (IFM).

lek. med. Radosław Składowski
Ortopeda-traumatolog. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Twórca koncepcji Pięciu Układów Regulacyjnych (Five Regulatory Systems concept, FRSc), na której zbudował oryginalny model Medycyny Manualnej. Autor szkoleń PINOTERAPII, DRY NEEDLING wg FRSc, a przede wszystkim MEDYCYNY MANUALNEJ wg FRSc. Od 2000 roku zajmuje się profesjonalnie medycyną manualną, a od 2006 także klawiterapią. Jak sam mówi, podstawową zasadą Jego terapii jest wycofywanie chorób narządu ruchu poprzez naprawę funkcji, których utrata lub zaburzenie doprowadziły do tychże chorób. Odzyskanie prawidłowej funkcji wiedzie do wyzdrowienia, czasami także z tych chorób, które uchodzą za nieuleczalne.

dr n. med. Grzegorz Jastalski
Urodzony w Gdańsku w1962 roku. Studia na Akademii Madycznej w Gdańsku zakończone dyplomem lekarskim w 1987r. W czasie stażu przedspecjalizacyjnego oraz nieprzerwanie od roku 1988 do chwili obecnej pracuje w Oddziale Neurologii WSzZ w Elblągu. W 1996 roku przez okres 3 miesięcy pracował w Oddziale Neurochirurgii w Altonie w Hamburgu. W latach 1996 -1999 uczestniczył w cyklu kursów Europejskiego Towarzystwa dla Młodych Neurochirurgów (EANS): Alborg-Dania, Southampton-Anglia, Barcelona- Hiszpania, Madera -Portugalia. W 2001 roku obronił pracę doktorską p.t. „Określenie odległości pomiędzy drugą gałęzią nerwu trójdzielnego, a przednią i przyśrodkową pętlą tętnicy szyjnej wewnętrznej w obrębie zatoki jamistej”. Promotorem był Prof. Paweł Słoniewski z AMG. W 2003 roku odbył 3 tygodniową wizytę w Klinice Neurochirurgii w Lublianie w Słowenii u Prof. Vnko Dolenca – specjalisty chirurgii podstawy czaszki. W 2004 roku 3 tygodniowy pobyt w Klinice Neurochirurgii w Helsinkach w Finlandii u Prof. Juhy Hernesniemiego – specjalisty chirurgii tętniaków śródczaszkowych. W latach 2004-2006 odbył kurs Terapii Manualnej Holistycznej w Centrum Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego w Sierosławiu, który zakończył egzaminem w 2007r. W codziennej praktyce lekarza łączy terapię neurochirurgiczną i manualną.

dr n. med. Andrzej Sadowski
Lekarz, specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurg, dyplomowany instruktor terapii manualnej wg praskiej szkoły prof. Karela Lewita. 10 lat pracy w Instytucie Reumatologii w Warszawie w Zakładzie Rehabilitacji. W roku 1994 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy o tematyce związanej z symptomatologią bólów kręgosłupopochodnych. Współpracował prowadząc wykłady na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie z prof. Andrzejem Seyfriedem. Od roku 1980 zgłębia tajniki medycyny manualnej przechodząc wszystkie stopnie szkolenia, do instruktora tego kierunku włącznie. Szkolił się w Polsce, Niemczech, Czechach. Współprowadził szkolenie w obsadzie międzynarodowej (prof. Karel Lewit, prof. Vladimir Janda). Stosuje i uczy metody terapii manualnej, jako części składowej procesu usprawniania leczniczego. Wyszkolił kilkaset osób na kursach podyplomowych akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Polskie Lekarskie Towarzystwo Medycyny Manualnej. Organizator międzynarodowych szkoleń w Polsce z udziałem cenionych lekarzy i fizjoterapeutów z zagranicy. W latach 2004-2006 udzielał się w Komisji Logistycznej Federacji Między-narodowej Medycyny Manualnej (FIMM). Były wieloletni Wiceprezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Redaktor naukowy i tłumacz podręczników z zakresu rehabilitacji i jej gałęzi – terapii manualnej. Największą wagę przywiązuje do faktu iż jest lekarzem łączącym wiedzę z praktyką.

mgr Elżbieta Sadowska
Fizjoterapeutka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Organizatorka i Kierowniczka Zakładu Rehabilitacji w Ziębicach. Podobną rolę pełniła przy tworzeniu i pracy Przychodni Rehabilitacji S.P.Z.O.Z. dla Pracowników Wojska w Warszawie oraz pionu Rehabilitacji (Pracownia Fizjoterapii, Oddział Dzienny Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji Dziecięcej) w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie, którą to funkcję sprawuje aktualnie. Wieloletnia kierująca Przychodnią Rehabilitacji „Remedica” w Warszawie. Zaangażowana czynnie w ramach działalności leczniczej, dużą rolę przywiązywała kierunkowi szkoleń w zakresie medycyny manualnej według koncepcji praskiej prof. Karela Lewita. Wiedzą opartą o doświadczenie i przekazane praktyczne umiejętności w prowadzeniu zajęć, którą nabyła podczas kilkuletniej ścisłej współpracy z czołową czeską instruktorką medycyny manualnej mgr. Verą Verchozinową dzieli się do dnia dzisiejszego współprowadząc szkolenia wraz z dr. Andrzejem Sadowskim. Należy do Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej. Szczególnym kierunkiem zainteresowań mgr Elżbiety Sadowskiej są zagadnienia patologii układu stomatognatycznego i terapii stawów skroniowo-żuchwowych.

dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska
Specjalista fizjoterapii, terapeutka manualna, Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Holistycznej. Tytuł magistra Rehabilitacji Ruchowej uzyskała w roku 1983 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 1983 – 1999 kierowała zespołem fizjoterapeutów Działu Rehabilitacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Od 1999 r. prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. W 1997 r ukończyła kurs Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego i od tego czasu jest wykładowcą Specjalistycznych Podyplomowych Kursów Terapii Manualnej Rakowskiego dla lekarzy i magistrów fizjoterapii. W 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej – rehabilitacji w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi. W 2009 r. uzyskała tytuł Specjalisty w Dziedzinie Fizjoterapii. Od 2003 r. współprowadzi Centrum Terapii Manualnej, kieruje pracą dydaktyczną, terapeutyczną oraz naukową. Od 2010 r. jest Nauczycielem Dyplomowanym Terapii Manualnej Rakowskiego. Jest Członkiem Zarządu PTTMH. Ukończyła liczne kursy z zakresu terapii manualnej i psychoterapii. Autorka referatów, publikacji i wystąpień na temat Terapii Manualnej Rakowskiego, a szczególnie zagadnień związanych z dysfunkcjami systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego, stóp i psychogenności w narządzie ruchu.

dr n. o zdr. Magdalena Tomczak
Fizjoterapeutka, Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, a w roku 2017 Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W 2021 roku obroniła doktorat w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończyła kurs Terapii Manualnej Rakowskiego, którą wykorzystuje na co dzień pracując w gabinecie ze swoimi pacjentami. Od 2021 roku jako Nauczyciel TMR w Instytucie Rakowskiego przekazuje wiedzę na temat metody innym. W pracy terapeuty, poza terapią dolegliwości bólowych, szczególnie interesuje się tematyką wad postawy u dzieci oraz pracą ze sportowcami i stabilizacją głęboką tułowia, rozumianą w bardzo szerokim kontekście.

dr n. o zdr. Bogumiła Dampc
Fizjoterapeuta, terapeuta manualny i terapeuta uroginekologiczny. W 2008 roku obroniła pracę magisterską na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. W 2020 roku otrzymała tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego. Wykładowca w Instytucie Rakowskiego i na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami z dolegliwościami bólowymi różnego pochodzenia – m. in. dolegliwości odkręgosłupowe: dyskopatie, przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego, rwa kulszowa, rwa udowa, rwa ramienna, jak również bóle głowy, dolegliwości migrenowo-wegetatywne czy bóle mięśniowe i mięśniowo-powięziowe oraz dolegliwości psychosomatyczne. Częstymi pacjenta-mi są osoby, u których nie znajduje się rzeczywistych przyczyn dolegliwości w obiektywnych badaniach medycznych, a ich objawy są niespecyficzne i diagnozowane jako idiopatyczne. Patrzy na człowieka całościowo, szukając również pozamiejscowych przyczyn dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów.

mgr Danuta Sokołowska
Z wykształcenia i z zamiłowania jest. fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem EFT. W 2009 roku ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W tym samym roku ukończyła kurs Terapii Manualnej Holistycznej. Od dwunastu lat pracuje jako terapeutka, Od sześciu lat z dumą współtworzy firmę rodzinną, jaką jest Centrum Terapii Manualnej, a od niedawna również Instytut Rakowskiego. W gabinecie posługuje się Terapią Manualną Rakowskiego oraz Technikami Emocjonalnej Wolności – dwiema metodami, które stały się Jej spójnym, terapeutycznym DNA. Regularnie dokształca się w zakresie fizjoterapii oraz psychosomatyki. Pracuje wnikliwie i holistycznie. Kieruje się wizją, że każdy fizjoterapeuta może skutecznie pomagać i spełniać się w swojej pracy korzystając z uważności na zasoby swojego pacjenta. Najbardziej pasjonuje i ciekawi Ją wewnętrzna mądrość osoby i jej ciała oraz przywilej obserwowania jak ujawnia się ona w procesie zdrowienia.