Prelegenci i wystąpienia

prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Słowiński, chirurg – traumatolog

Przez 26 lat kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki.
Od 1 października 2020 roku na emeryturze. Współautor i redaktor pierwszego polskiego podręcznika  traumatologii dla lekarzy i studentów, licznych rozdziałów
w podręcznikach i artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. Wieloletni przewodniczący Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Członek Honorowy tego Towarzystwa.


Wykład wprowadzający: Miednica mniejsza, jako miejsce wielodziedzinowej krzyżówki spotkań

Wykład: Leczenie nieoperacyjne szczeliny odbytu. Miejsce dla lekarza i fizjoterapeuty – spojrzenie chirurga.


prof. dr hab. med. Andrzej Radek

Neurochirurg, absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1969 roku. Wieloletni Kierownik Kliniki Neurochirurgii WAM, a następnie Kliniki Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych UM w Łodzi. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Członek  prestiżowej Akademii Euroazjatyckiej. Nauczyciel akademicki,  wychowawca  wielu specjalistów neurochirurgów oraz magistrów fizjoterapii. Promotor 21doktorantów i 20 magistrów. Opiekun  czterech habilitantów; trzej z nich to profesorowie, Kierownicy  Klinik, wybitni specjaliści uznani w kraju i zagranicą. Aktualnie  konsultant Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  im. WAM  w Łodzi, w którym pracuje ponad 50 lat.

Wykład: Zespół Currarino.


dr n. med. Małgorzata Chochowska 

Fizjoterapeuta ortopedyczny i uroginekologiczny, terapeuta manualny. Wykładowca akademicki na AWF w Poznaniu w Zakładzie Fizjoterapii. W 2005 r. ukończyła Fizjoterapię, a w 2010r. Studium Doktorskie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, a w 2012r. uzyskała tytuł dr n. med. na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Marcinkowskiego. Ukończyła 75 szkoleń,
z zakresu uroginekologii, diagnostyki obrazowej, terapii manualnej i medycyny mięśniowo-powięziowej. Jest autorką 70 publikacji naukowych (462 pkt. MNiSzW) i 49 referatów na konferencjach naukowych, 17 warsztatów popularyzujących wiedzę oraz redaktorem naukowym 7 podręczników (1/„Strukturalna praca z ciałem”; 2/„Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe dla równowagi strukturalnej”; 3/„Igłoterapia-podręcznik. Suche igłowanie
w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych”; 4/„Atlas funkcjonalny układu powięziowego człowieka”; 5/„Urodzony aby chodzić. Ciało w ruchu a afektywność mięśniowo-powięziowa”; 6/„Dno miednicy – ciąża, poród, połóg. Anatomia i ćwiczenia”) z dziedziny neurofizjologii, terapii manualnej i fizykoterapii oraz 7/”Poród aktywny – ruch miednicy, przygotowanie i ćwiczenia” (w opracowaniu). Jest autorką programu 3 kierunków studiów podyplomowych: (1/„Holistyczna Opieka Okołoporodowa” (ponad 200 absolwentów), 2/„Fizjoterapia w pediatrii” (150 absolwentów), 3/„Studium dla Doul”  (40 absolwentów)) a także wielu szkoleń skierowanych do fizjoterapeutów i położnych, m.in.: (1/„Terapia manualna w pracy z blizną po cesarskim cięciu”, 2/„Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu”  – w obu przypadkach ponad 200 kursantów) oraz 3/„Fizjoterapia w połogu” (140 kursantów) (www.akademia.kore.pl).
Prowadzi badania z zakresu terapii manualnej tkanek miękkich, rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz zastosowania ultrasonografii w fizjoterapii.
Założycielka KORE Fizjoterapia Specjalistyczna – Centrum Fizjoterapii Specjalistycznej w Swarzędzu (www.centrum-kore.pl), w którym na co dzień pracuje, specjalizując się w leczeniu pacjentów po urazach narządu ruchu
i z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi oraz w uroginekologii.
Interesuje się medycyną holistyczną i jest gorącym zwolennikiem całościowego ujmowania problemów zdrowotnych
i głęboko zindywidualizowanego podejścia do pacjenta. Matka-Polka. Stworzona do chodzenia własnymi drogami.

Wykład: W bólu będziesz rodzić – fizjoterapia w okołoporodowych urazach krocza


lek. med. Andrzej Wiśniewski

Położnik-ginekolog .W grudniu 2023 r ukończył specjalizację z położnictwa i ginekologii.  Absolwent studiów podyplomowych z uroginekologii. Prelegent licznych konferencji dotyczących schorzeń miednicy mniejszej . Swoją przygodę z uroginekologią rozpoczął w 2018r u boku dr. Pawła Szymanowskiego w Krakowie. Od tego czasu  swoje doświadczenie zdobywał na wielu stażach i kursach , między innymi w World Hospital of Laparoscopy in New Delhi , Oddziale Uroginekologii
w Hagen w Niemczech .W codziennej praktyce zajmuję się głównie problemami nietrzymania moczu oraz  dysfunkcjami anatomicznymi dna miednicy. Mimo młodego wieku dr. Wiśniewski może pochwalić się setkami udanych operacji
w obrębie dna miednicy ,wykonywanych w technikach : laparoskopowych, pochwowych oraz brzusznych. Każdego dnia  stara się rozwijać swoje umiejętności. Człowiek pełen empatii i zrozumienia dla Pacjenta . Tata dwuletniej Michalinki i rocznego Aleksandra , pasjonat sportów wodnych.

Wykład: Jatrogenne zespoły bólowe miednicy małej. Kiedy nasze działania mogą zaszkodzić pacjentce?


dr n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka

Doktor habilitowany, Gastroenterolog i Specjalista Chorób Wewnętrznych, związana z Kliniką Gastroenterologii, Chorób Wewnętrznych i Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Jest autorką licznych krajowych i międzynarodowych publikacji w obszarze gastroenterologii i leczenia żywieniowego. Współautorka standardów żywienia pozajelitowego i dojelitowego, stanowiących wytyczne do organizacji leczenia żywieniowego w Polsce. Pełniła rolę tłumaczki czwartej edycji podręcznika „Basics in Clinical Nutrition”, wykorzystywanego przez Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN). Uzyskała tytuł wykładowcy The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, umożliwiający prowadzenie szkoleń z zakresu żywienia klinicznego i metabolizmu na całym świecie. W okresie od 2015 do 2022 pełniła funkcję Dyrektora Polskiej Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu przy Polskim Towarzystwie Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego oraz Metabolizmu (PTŻPDiM), organizującej szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i dietetyków.
Jest członkiem Rady Ekspertów powołanej przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego oraz Metabolizmu (POLSPEN), zaangażowanej w ogólnopolski program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego oraz Metabolizmu (POLSPEN).

Wykład: Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Perspektywa gastroenterologa i potencjalne interwencje fizjoterapeutyczne.


Wojciech Garwoliński – PT, CST-D, instruktor UI International

Jestem fizjoterapeutą, tytuł technika fizjoterapii uzyskałem w 2005 roku. Praktykuję Terapię CranioSacralną Upledgera z pacjentami od 2008 roku. Od roku 2012 wraz z żoną Anną prowadzimy Upledger Institute Poland. Organizujemy m.in. kursy oraz Grupy Studenckie z zakresu terapii cranio-sacralnej, zrzeszamy praktyków tej terapii oraz sprawujemy nadzór merytoryczny nad tłumaczeniami literatury źródłowej, a także jesteśmy placówką egzaminacyjną Upledger Institute International. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, w którym założyliśmy Sekcję Terapii CranioSacralnej Upledgera. Od 2021, po uzyskaniu międzynarodowych uprawnień instruktorskich, zajmuję się również nauczaniem metody dra Upledgera w Polsce.

Wykład: Terapia Craniosacralna Upledgera w leczeniu dysfunkcji miednicy małej: podejście lokalne i globalne


prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal

Jest doświadczonym klinicystą, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii Autor lub współautor ponad 120 publikacji oraz tłumacz rozdziałów najlepszych podręczników interny i dializoterapii (Harrisona, Braunwalda, Daugirdasa) . Pośród szczególnych zainteresowań znajduje się diagnostyka i leczenie chorób nerek, nadciśnienia tętniczego, układowych zapaleń naczyń, tocznia układowego, choroby Fabryego, torbielowatości nerek i wątroby (ADPKD), leczenie nerkozastępcze (hemodializa, dializa otrzewnowa), przeszczepienie nerek, dostęp naczyniowy do dializy. Członek konsorcjum badawczego układowych zapaleń naczyń POLVASC, członek zarządu  Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Vascular Access Society. Nauczyciel akademicki UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, gdzie zdobywał stopnie i tytuł naukowy: w 2005 – dr n.med., w 2014 – dr hab., a w 2020 – tytuł profesora zwyczajnego.

Wykład: Medycyna personalizowana u pacjenta z dolegliwościami okolicy miednicy


dr biol.med. Jolanta Nalewaj-Nowak

Kiedy rozpoczynałam studia na kierunku Nauka o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nie przypuszczałam, że ten wybór zdeterminuje moje całe życie zawodowe. Studia uświadomiły mi jak cenne jest zdrowie człowieka, jak subtelne są mechanizmy, które je utrzymują, jak łatwo można je zakłócić  prowadząc niewłaściwy tryb życia. Zrozumiałam, że zależy mi aby jak najdłużej zdrowi byli nie tylko moi najbliżsi ale i pacjenci. Szczególnie bliscy byli dla mnie chorzy na choroby nowotworowe. Wiele dały mi studia w trakcie badań do pracy doktorskiej pt. ”Zależność nasilenia objawów zespołu klimakterycznego u kobiet po wycięciu macicy z przydatkami a stężeniem wybranych hormonów i serotoniny przed i po leczeniu hormonalnym”. Tytuł doktora uzyskałam w dniu 18 kwietnia 2007 roku w Katedrze i Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Praca na Oddziale Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym przy ul. Łąkowej w Poznaniu  uświadomiła mi, jak ogromną rolę w procesie zdrowienia odgrywa właściwa, indywidualnie dobrana dieta. Ukończenie kierunku Dietetyka i uzyskanie tytułu Dietetyk na  Uniwersytecie  Przyrodniczym w Poznaniu bardzo się przydały w mojej pracy na oddziale. Dla lepszego komunikowania się z pacjentami powiększyłam swoje kwalifikacje kończąc Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej -Trójmiasto w Sopocie.
Obecnie prowadzę własną praktykę z zakresu dietetyki, specjalizując  się w dietach w chorobach przewlekłych i nowotworowych. Nie zaniedbałam nauki – w dniu 3 czerwca 2014 r. otrzymałam certyfikat psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Zakładu Medycyny Paliatywnej w Gdańsku. Poszerzanie i zdobywanie nowej wiedzy stało się częścią mojego życia zawodowego. Regularnie biorę udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Praktyki i staże w szpitalach tj.  HOPE Exchange Programme for Hospital Professional, w Szwecji i w szpitalu Lahn-Dill-Kliniken GmbH  in Wetzlar w Niemczech były dla mnie źródłem inspiracji dla wielu artykułów, które zamieszczam w czasopismach branżowych. Pracuję też w organizacjach pozarządowych działających na rzecz chorych onkologicznie. Jestem założycielem i kierownikiem Oddziału Dietetyki Onkologicznej  Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową i Chorób Przewlekłych PsycheSomaPolis w Poznaniu.

Wykład: Psychosomatyka miednicy czyli odżywianie i emocje tam schowane


dr Magdalena Broś- Konopielko

Specjalista położnictwa i ginekologii. Starszy asystent w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, ul. Karowa 2 oraz wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymałam za pracę dotyczącą zagadnień zmian biochemicznych w wybranych patologiach ciąży. Ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny. Prowadzę zajęcia z ginekologii i położnictwa dla studentów Wydziału Lekarskiego, English Divison oraz Wydziału nauki o Zdrowiu. Jestem promotor i recenzentem prac magisterskich studentów Fizjoterapii oraz Położnictwa.
Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu nietrzymania moczu oraz leczeniu zaburzeń statyki narządu rodnego (m.in. pessaroterapii). Od ponad 20 lat prowadzę Poradnię Uroginekologiczną i Nietrzymania Moczu w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej.
Moje zainteresowania obejmują także:
– prowadzenie ciąży fizjologicznej oraz ciąży powikłanej
– poradnictwo antykoncepcyjne
– diagnostykę i leczenie zaburzeń miesiączkowania
– diagnostykę mięśniaków macicy i torbieli jajników
– diagnostykę i leczenie stanów zapalnych pochwy
– opiekę nad kobietami w okresie okołomenopauzalnym.

Wykład: Nietrzymanie moczu u kobiet: diagnostyka i leczenie

Wykład: Nietrzymanie moczu w ciąży


dr n. med. Bartłomiej Burzyński, specjalista fizjoterapii

Adiunkt badawczo-dydaktyczny Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, starszy asystent Oddziału Rehabilitacji Leczniczej GCM  
w Katowicach. Posiadający 19 letnie doświadczenie w fizjoterapii zaburzeń dolnych dróg moczowych. Autor algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego z wykorzystaniem USG w fizjoterapii zaburzeń dna miednicy (Pelvic Floor Sonofeedback Therapy®). Propagator metody EMG biofeedback, elektrostymulacji oraz terapii manualnej w zaburzeniach dolnych dróg moczowych. Współtwórca
i członek zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej Rekonstrukcyjnej i Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W latach 2016-2019 Koordynator na Polskę grupy Special Interest Group Pelvic Floor Rehabilitation International Urogynecological Association (IUGA).
W latach 2019 – 2022 r. Doradca Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów ds. Fizjoterapii w Urologii, Ginekologii
i Proktologii, a od 2021 roku Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. fizjoterapii w urologii, ginekologii i proktologii Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Pomysłodawca i założycielem Centrum Fizjoterapii Urologicznej Ginekologicznej Proktologicznej UROSILESIA, które posiada w swoich strukturach projekt UROSILESIA Akademia poświęcony szkoleniom, warsztatom i stażom dla środowiska medycznego oraz projekt UROSILESIA LabScience skupiający się na interdyscyplinarnym podejściu do badań naukowych z zakresu fizjoterapii, urologii, uroginekologii, ginekologii, proktologii, onkologii.
Prelegent wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Autor licznych publikacji naukowych.

Wykład: Diagnostyka funkcjonalna jako niezbędny element fizjoterapii uroginekologicznej

Warsztat: Ultrasonograficzna ocena powłok brzusznych w uroginekologii


mgr Paweł Malicki P.T. MSc

Międzynarodowy Specjalista Manipulacji Powięzi, Międzynarodowy Nauczyciel Fascial Manipulation. Fizjoterapeuta od 2008 roku, absolwent Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu terapii tkanek miękkich, chiropraktyki, PNF, Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji- FOI®, Barral Institute, Fascial Distortion Model oraz anatomii palpacyjnej i sekcyjnej. Pierwszy kurs Manipulacji Powięzi ukończył w 2016 roku i od tamtej pory, ta metoda stała się wiodącym narzędziem pracy. W 2018 został asystentem a w 2020 międzynarodowym nauczycielem Fascial Manipulation. Główne zainteresowania to wykorzystanie FM w pracy z pacjentami mającymi dysfunkcje narządów wewnętrznych a zwłaszcza w uroginekologii i takich problemach jak wulwodynia dyspareunia lub wysiłkowe nietrzymanie moczu.

Wykład: Zastosowanie metody Fascial Manipulation w dysfunkcjach dna miednicy na przykładzie wulwodynii


mgr Anna Czarniecka

Absolwentka  Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w której obroniła pracę magisterską w 2009 r. Od lat związana z NZOZ Provita w Bolesławcu, bo od 2006r. ,gdzie praktykuje jako fizjoterapeutka, terapeutka manualna i uroginekologiczna. W listopadzie 2016r. zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, uzyskując I° Kompetencji w Terapii Manualnej Holistycznej.
Prowadzi cyklicznie warsztaty skierowane do kobiet w okresie okołoporodowym oraz kobiet chcących zadbać o swoje zdrowie. Współprowadzi Szkołę Rodzenia Bolesławiec wraz z zespołem interdyscyplinarnym -położną, psycholożką, dietetyczką, prawniczką, doulą. Pod jej okiem odbywa się specjalistyczna gimnastyka dla kobiet w ciąży. Pracuje z pacjentami bólowymi różnego pochodzenia,  kobietami w okresie okołoporodowym ,mężczyznami po PR , dziećmi -wady postawy, ale również nietrzymanie moczu. Wiele satysfakcji daje jej praca z młodymi sportowcami, współpracując z Klubami w swoim mieście i nie tylko.
Jako fizjoterapeutka uroginekologiczna, przyjmuje pacjentki i pacjentów, borykających się z nietrzymaniem moczu, obniżeniami narządów rodnych, zespołami bólowymi dna miednicy tj. bolesne miesiączkowanie, dyspareunia, coccygodynią, pochwicą itp.
Współautorka „Ćwiczebnika” ,książki skierowanej do pacjentów ,w której wraz z kolegami/koleżankami przedstawia zalety dobrego oraz świadomego ruchu. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej. Uczestniczka  licznych konferencji  oraz szkoleń. Prywatnie mama trzech bardzo żywiołowych chłopców Mikołaja(11lat), Janka (8 lat) i Wojtka (6 lat). Amatorka wszelkiej aktywności : rower, spacery, cross fit, joga, turystyka górska. Uwielbia kawę i dobrą książkę.

Wykład: Zastosowanie pessaroterapii w przypadku obniżenia narządów rodnych – studium przypadku z gabinetu fizjoterapeuty uroginekologicznego


mgr Marta Kotusiewicz

Fizjoterapeuta w tym terapeuta uroginekologiczny oraz okołoporodowy. Wykształcenie na kierunku fizjoterapia zdobywała począwszy od tytułu technika, poprzez licencjat, na studiach magisterskich kończąc. Dodatkowo absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika – specjalność Wychowanie Fizyczne
i Zdrowotne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego. Doświadczenie zawodowe budowała zaczynając
w 2002 r.  jako fizjoterapeuta oraz instruktor rekreacji ruchowej propagując zdrowy styl życia oraz fitness i nowoczesne formy gimnastyki w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i zespołów bólowych. Od około 10 lat zajmuje się głównie fizjoterapią uroginekologiczną. Obecnie nauczyciel akademicki Społecznej Akademii Nauk oraz specjalista w założonej przez siebie firmie, gdzie pracuje głównie z pacjentkami uroginekologicznymi, kobietami w ciąży i po porodach. Uczestniczyła
w wielu konferencjach, kursach i szkoleniach.

Warsztat: Zaangażowanie pacjenta z problemami miednicy mniejszej w terapię – cele, zadania i formy zaleceń domowych z użyciem różnych przyborów


dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

Terapeutka Manualna z dużym doświadczeniem i pasją. Specjalistka Fizjoterapii interesująca się wieloma aspektami człowieczeństwa od narządu
ruchu poprzez emocjonalność do duchowości włącznie. Doktorat na temat: „Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego” powstał z potrzeby opisania swoich obserwacji w pracy z pacjentami. W swoich publikacjach i wystąpieniach przedstawia najciekawsze spostrzeżenia dotyczące różnych części narządu ruchu: od stóp poprzez dno miednicy do systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego włącznie. Od ponad 20. lat prowadzi zajęcia z Terapii Manualnej Rakowskiego na podyplomowych kursach dla fizjoterapeutów i lekarzy. Uwielbia się uczyć, czytać, poznawać nowych ludzi. Przyroda i muzyka są nieodzowną częścią Jej codzienności.

Warsztat: Praktyczne wykorzystanie koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego u pacjentów z dolegliwościami miednicy mniejszej i dna miednicy


dr n. o zdr. Bogumiła Dampc

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny i terapeuta uroginekologiczny. W 2008 roku obroniła pracę magisterską na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. W 2020 roku otrzymała tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o zdrowiu, na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego. Wykładowca w Instytucie Rakowskiego i na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się pacjentami
z dolegliwościami bólowymi różnego pochodzenia – m. in. dolegliwości odkręgosłupowe: dyskopatie, przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego, rwa kulszowa, rwa udowa, rwa ramienna, jak również bóle głowy, dolegliwości migrenowo-wegetatywne czy bóle mięśniowe i mięśniowo-powięziowe oraz dolegliwości psychosomatyczne. Częstymi pacjenta-mi są osoby, u których nie znajduje się rzeczywistych przyczyn dolegliwości w obiektywnych badaniach medycznych, a ich objawy są niespecyficzne
i diagnozowane jako idiopatyczne. Patrzy na człowieka całościowo, szukając również pozamiejscowych przyczyn dolegliwości zgłaszanych przez pacjentów.

Warsztat: Praktyczne wykorzystanie koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego u pacjentów z dolegliwościami miednicy mniejszej i dna miednicy

Wykład: Czy i na którym etapie leczenia szczeliny odbytu terapia manualna ma sens. Spojrzenie fizjoterapeuty.


mgr Małgorzata Ziółkowska

Dyrektor Oddziału INTER Polska  w Katowicach.
od 20 lat manager w zakładach ubezpieczeń. prowadzę szkolenia sprzedażowo-produktowe dla Klientów i sprzedawców ze szczególnym upodobaniem tych skierowanych do całego świata opieki zdrowotnej.

Wykład: Konferencja w Berlinie, treking w Nepalu… Odpowiedzialność Cywilna Medyka to nie wszystko.