Na ile możemy polegać na naszej wiedzy na temat zaburzeń stawu krzyżowo-biodrowego (SKB) i ich wpływu na statykę ciała?

We wszystkich popularnych koncepcjach terapeutycznych dotyczących układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, takich jak chiropraktyka, osteopatia, medycyna manualna i terapia manualna nie ma zgodności co do czynności oraz ewentualnych zaburzeń1 stawu krzyżowo-biodrowego (SKB). Prowadzona jest dyskusja na temat klinicznych metod testowania mających na celu diagnozowanie ograniczonej mobilności SKB [7, 8, 13, 17, 25, 34]. W przypadku badań klinicznych nad…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.