OSTEOPATYCZNA KONCEPCJA LECZENIA ZAGADEK DENTYSTYCZNYCH

  Anatomiczną podstawą do rozpatrywania problemów bolesności zębów, żuchwy czy też szczęki nie dających się leczyć technikami dentystycznymi, jest fakt spójności reflektorycznej nerwów górnego odcinka kręgosłupa i gałęzi czuciowej piątego nerwu czaszkowego. Jądro piątego nerwu rozciąga się od mostu, poprzez rdzeń przedłużony do poziomu trzeciego segmentu szyjnego. Taka zależność przenoszenia pobudzenia z miejsca na miejsce…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.