Głęboki układ stabilizujący kręgosłupa

Na wstępie trzeba podkreślić, że treść tego artykułu należy rozpatrywać tylko w ramach czynności układu ruchu i jego zaburzeń. W tym kontekście chciałbym najpierw wspomnieć mojego nieżyjącego już przyjaciela i współpracownika Vladimira Jandę, który wprowadził pojęcie stereotypu ruchowego, a zwłaszcza „nierównowagi mięśniowej” [3]. Sami zorientowaliśmy się już ponad pół wieku temu, że to samo dotyczy…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.