Zaburzenie czaszkowo-żuchwowe, heteroforia asocjacyjna oraz zaburzenia percepcji słuchowej

Diagnozy różnicujące asymetrii napięcia i sensomotorycznego zaburzenia łączności i sterowania W przypadku leczenia dzieci i młodzieży z klinicznymi objawami sensomotorycznego zaburzenia łączności i sterowania (SMD) i podobnymi zaburzeniami rozwoju, gdzie wcześniej wszędzie miał miejsce zespół asymetrii napięcia (TAS), zwykle należy przygotować siebie i rodziców na dłuższy, jednak przy starannej diagnostyce dość przewidywalny czas leczenia [13].…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.