Możliwe zależności pomiędzy zaburzeniami stawów głowowo-szyjnych a nieprawidłowościami optometrycznymi u uczniów szkoły podstawowej mających trudności w nauce

Problemy w nauce i w zachowaniu u uczniów szkoły podstawowej często wiążą się z zaburzeniami stawów głowowo-szyjnych względnie z zaburzeniami kręgu szczytowego. Podczas neuromotorycznego procesu pionizacji w pierwszym roku życia pojawia się pogorszenie sprawności, np. w formie zaburzeń koncentracji, wynikające z braku ćwiczeń orientacji przestrzennej, ewentualnie z ich mocnego ograniczenia [2,7,8]. Wczesnodziecięce segmentowe zaburzenia stawów…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.