Nerwowo-krążeniowe i biomechaniczne aspekty powstawania punktów ścięgnistych w kończynie dolnej w koncepcji przeciwnapięcia

Klasyczna metodyka przeciwnapięcia opiera się na nomenklaturze i na ułożeniu ciała stworzonych przez odkrywcę tej metody, Larry H. Jonesa, doktora osteopatii (D.O.), członka Amerykańskiej Akademii Osteopatii (F.A.A.O.). Obrał on uproszczoną koncepcję, która okazała się bardzo pomocna. Autor tego artykułu analizował jednak dodatkowe obserwacje i zależności pomiędzy procesami, które składają się na metodę przeciwnapięcia. Niniejszy artykuł…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.