Uwagi praktyczne dotyczące terapii manualnej zniekształceń spowodowanych skośnym położeniem u niemowląt.

Hasła – Deformacje spowodowane położeniem skośnym  – Leczenie niemowląt  – Techniki mobilizacji Poniżej pozwalam sobie przedstawić garść uwag na temat leczenia manualnego „skrzywionych niemowląt” z punktu widzenia iw warunkach wizyty u ortopedy. Wychodząc od podstawowych wywodów mojego kolegi, pana Coenen przedstawiam tutaj własny tok badań i leczenia, znamienny stosowaniem technik

Diagnostyka i terapia środkami medycyny manualnej u niemowląt

Streszczenie Zaburzenia segmentarne w wieku niemowlęcym upośledzają normalny rozwój sensomotoryczny. Wyjaśniono wpływ zablokowań na motorykę grzbietową i przedstawiono możliwości manualno- medycznej diagnostyki i leczenia na przykładzie tak zwanego „skrzywionego niemowlęcia” [krzywego oseska- eines schiefen Säuglings]. Hasła – rozwój sensomotoryczny  – syndrom położenia skośnego [w życiu płodowym?]  – diagnostyka i terapia

Medycyna manualna – koncepcje leczenia schorzeń dziecięcych

Ciągle rosnące zapotrzebowanie rodziców, ubezpieczeń zdrowotnych, fizjoterapeutów jak i kolegów i koleżanek z grona lekarzy zabiegających o ofertę kwalifikowanego leczenia schorzeń u dzieci i młodzieży zabiegami medycyny manualnej skłoniło Niemieckie Towarzystwo Medycyny Manualnej do założenia przy towarzystwie w 1991r., podczas kadencji Dr med. Alfreda Mörle jako prezesa, koła roboczego do

Patomorfologiczne warianty przejścia czaszkowo-szyjnego Przykłady z praktyki lekarskiej

W poniższym artykule za pomocą przykładów z praktyki lekarskiej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczność diagnostyki rentgenowskiej przed leczeniem manipulacyjnym jest uzasadniona w kontekście problematyki wskazań względnie przeciwwskazań do leczenia. Przypadek 1: podwichnięcie stawu szczytowo-obrotowego u małego dziecka Z powodu nieprawidłowości postawy oraz częściowej niepewności ruchowej przyjęto do badania

Terapia kręgu szczytowego wg Arlena: test 3 objawów zamiast zdjęć rentgenowskich Wyniki eksperymentu wieloośrodkowego.

Anatomiczna i neurofizjologiczna specyfika struktur przejścia szyjno-potylicznego uzasadnia szerokie spektrum wskazań do terapii kręgu szczytowego wg Arlena. Oprócz tradycyjnego wskazania mającego na celu terapię bólu obejmuje również zaburzenia sensomotoryczne w wieku dziecięcym i u dorosłych. Zasada tej metody leczenia tkwi w impulsie rozumianym jako pchnięcie palcem w wyrostek poprzeczny 1.