Terapia kręgu szczytowego wg Arlena: test 3 objawów zamiast zdjęć rentgenowskich. Wyniki eksperymentu wieloośrodkowego.

Anatomiczna i neurofizjologiczna specyfika struktur przejścia szyjno-potylicznego uzasadnia szerokie spektrum wskazań do terapii kręgu szczytowego wg Arlena. Oprócz tradycyjnego wskazania mającego na celu terapię bólu obejmuje również zaburzenia sensomotoryczne w wieku dziecięcym i u dorosłych. Zasada tej metody leczenia tkwi w impulsie rozumianym jako pchnięcie palcem w wyrostek poprzeczny 1. kręgu szyjnego w zdefiniowanym, indywidualnie…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.