Najnowsze hipotezy dotyczące ewolucji pionizacji, stopy i ręki człowieka. Potencjalne postępowanie w medycynie manualnej i naturalnej

Charles Darwin (1809-1882) był twórcą teorii ewolucji. W roku 1859 opublikował on dzieło „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego“, a w roku 1871 „O pochodzeniu człowieka”. Objaśniał w nich, że małpy i ludzie mają wspólnych przodków, a także omawiał teorię ewolucji organizmów, której głównym założeniem jest dobór naturalny (teoria doboru naturalnego). Ważnym jej punktem jest…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.