Uwagi praktyczne dotyczące terapii manualnej zniekształceń spowodowanych skośnym położeniem u niemowląt.

Hasła – Deformacje spowodowane położeniem skośnym  – Leczenie niemowląt  – Techniki mobilizacji Poniżej pozwalam sobie przedstawić garść uwag na temat leczenia manualnego „skrzywionych niemowląt” z punktu widzenia iw warunkach wizyty u ortopedy. Wychodząc od podstawowych wywodów mojego kolegi, pana Coenen przedstawiam tutaj własny tok badań i leczenia, znamienny stosowaniem technik

Diagnostyka i terapia środkami medycyny manualnej u niemowląt

Streszczenie Zaburzenia segmentarne w wieku niemowlęcym upośledzają normalny rozwój sensomotoryczny. Wyjaśniono wpływ zablokowań na motorykę grzbietową i przedstawiono możliwości manualno- medycznej diagnostyki i leczenia na przykładzie tak zwanego „skrzywionego niemowlęcia” [krzywego oseska- eines schiefen Säuglings]. Hasła – rozwój sensomotoryczny  – syndrom położenia skośnego [w życiu płodowym?]  – diagnostyka i terapia

Medycyna manualna – koncepcje leczenia schorzeń dziecięcych

Ciągle rosnące zapotrzebowanie rodziców, ubezpieczeń zdrowotnych, fizjoterapeutów jak i kolegów i koleżanek z grona lekarzy zabiegających o ofertę kwalifikowanego leczenia schorzeń u dzieci i młodzieży zabiegami medycyny manualnej skłoniło Niemieckie Towarzystwo Medycyny Manualnej do założenia przy towarzystwie w 1991r., podczas kadencji Dr med. Alfreda Mörle jako prezesa, koła roboczego do

Patomorfologiczne warianty przejścia czaszkowo-szyjnego Przykłady z praktyki lekarskiej

W poniższym artykule za pomocą przykładów z praktyki lekarskiej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczność diagnostyki rentgenowskiej przed leczeniem manipulacyjnym jest uzasadniona w kontekście problematyki wskazań względnie przeciwwskazań do leczenia. Przypadek 1: podwichnięcie stawu szczytowo-obrotowego u małego dziecka Z powodu nieprawidłowości postawy oraz częściowej niepewności ruchowej przyjęto do badania

Terapia kręgu szczytowego wg Arlena: test 3 objawów zamiast zdjęć rentgenowskich Wyniki eksperymentu wieloośrodkowego.

Anatomiczna i neurofizjologiczna specyfika struktur przejścia szyjno-potylicznego uzasadnia szerokie spektrum wskazań do terapii kręgu szczytowego wg Arlena. Oprócz tradycyjnego wskazania mającego na celu terapię bólu obejmuje również zaburzenia sensomotoryczne w wieku dziecięcym i u dorosłych. Zasada tej metody leczenia tkwi w impulsie rozumianym jako pchnięcie palcem w wyrostek poprzeczny 1.

Badania i obserwacje dowodzące istnienia układu Craniosacralnego

BADANIA I OBSERWACJE DOWODZĄCE ISTNIENIA UKŁADU CRANIOSACRALNEGO John E. Upledger, D.O., O.M.M. © 1995 by UI Enterprises tłumaczenie: Adrianna Pałeczka konsultacja medyczna: Anna Garwolińska J.E. Upledger, D.O., O.M.M., był certyfikowanym członkiem Amerykańskiej Akademii Osteopatii, członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Osteopatii i doktorem nauk Medicina Alternativa. Był Dyrektorem Medycznym The Upledger Institute, Inc.*,

Procedury badań klinicznych w przypadku zespołu szyjnego dolnego

Procedury badań klinicznych w przypadku zespołu szyjnego dolnego Podczas 32 lat prowadzenia oddziału ortopedii zachowawczej i terapii bólu procedury badań klinicznych okazały się niezastąpione u około 28 tysięcy pacjentów. Opisywane przez pacjentów dolegliwości bólowe w przypadku zespołu szyjnego dolnego mogą być wyrazem: zaburzeń czynności segmentów odcinka szyjnego kręgosłupa (OSK) (objawy

Procedury badań klinicznych w przypadku zespołów szyjnych dolnych

Tłumaczenie: mgr Bartosz Sarżyński Konsultacja medyczna: dr n. wf Andrzej Rakowski Manuelle Medizin 2014 • Band 52:33-37, DOI 10.1007/S00337-014-1090-8 Online publiziert: 21. Februar 2014, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 M. Hanna • H.Tilscher Österreichische Ärztegesellschaft für Manuelle Medizin, Neurologisches Zentrum Rosenhügel, Wien Procedury badań klinicznych w przypadku zespołów szyjnych dolnych

Pseudoradikulärer/ übertragener Beinschmerz

Manuelle Medizin 2015 ■ [jvn]:[afp]-[alp] DOI 10.1007/s00337-015-1213-x Online publiziert: 3. Juni 2015 ©Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 W. von Heymann Orthopädische Praxis, Bremen Pseudoradikulärer/ übertragener Beinschmerz Der Begriff „pseudoradikulär” soll­te etwas weiter gefasst als„übertragener” Schmerz verstanden werden Lernziele Nach dem Lesen dieses Artikels kennen Sie die — historischen Hintergründe des Begriffs