„Moje dziecko utyka“

Przyczyną choroby, bólu lub innych dolegliwości jest zawsze uszkodzenie struktury i zaburzenie czynności. Przy czym udział zmiany struktury (czyli uszkodzenia, urazu lub zaburzenia struktury anatomicznej) lub też udział zaburzenia czynności może być w takich sytuacjach niewielki. Takie stanowisko i główna myśl przyświecające poczynaniom lekarza obowiązują szczególnie w wieku dziecięcym. W przypadku każdego kontaktu lekarz-pacjent przyporządkowanie…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.