Aspekty posturalne terapii bólu układu ruchu

Terapia bólu ma za zadanie usunięcie bólu w układzie ruchu poprzez dozowane, świadomie przekazywane bodźce kierowane do receptorów celem uzyskania reakcji centralno-motorycznych funkcji programowych. Jako wyraz złożonego układu sterowania i regulacji (biocybernetyka) zachowań ruchowych w przestrzeni i w czasie [6] motoryka zawiera trzy ważne składniki: 1) jakość informacji wejściowej (aferencja) i jej zakodowana transmisja (drogi…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.