Rejony kluczowe u niemowlęcia

Rejony kluczowe to rejony ciała, które szczególnie często i intensywnie mają wpływ na inne części organizmu – mogą to być zarówno patogenetyczne łańcuchy powiązań czynnościowych jak też oddziaływanie terapeutyczne [7, 8,14, 15,18, 19, 20]. Zaburzenia czynności w tych rejonach wywołują reakcje, kolejne zaburzenia czynności lub/oraz zespoły bólu, w pozornie oddalonych partiach ciała. Mówimy wtedy o…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.