Wrodzony mięśniowy kręcz karku

Patogeneza i czynniki ryzyka Wrodzone jednostronne skrócenie m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego ze skośną pozycją głowy w stronę skróconego mięśnia i rotacją w stronę przeciwną (rys. 1) jak również plagiocefalia1 są znane od czasu antyku i we wszystkich kręgach kulturowych („congenital muscular torticollis”, CMT). Istnieją zapisy, że podskórną tenotomię mięśnia przeprowadzano już w czasach Cesarstwa Rzymskiego [12]; pierwszą…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.