Czynnościowe zaburzenia rozwoju

Czynnościowe zaburzenia rozwoju charakteryzują się u dorastających dzieci nieadekwatnym do wieku rozwojem umiejętności w dziedzinach kontroli ciała i ruchu, mowy, uwagi oraz przetwarzania percepcji i informacji. To właśnie okres pierwszych miesięcy i lat życia stanowi najważniejszą fazę pod kątem krytycznego spojrzenia na siebie i na środowisko, niejako zawsze zależnie od dostępności koniecznych do tego struktur,…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.