Medycyna manualna a inne techniki – elektroterapia

Manuelle Medizin (1995) 33:152-156 Wydawca (C) Springer-Verlag 1995 r. Dział: Podnoszenie kwalifikacji – Fortbildung Kierownik odpowiedzialny za publikacje w Dziale Kształcenia: = Schriftleiter: Priv.-Doz. Dr U.Manitz, Dresden Medycyna manualna a inne techniki – elektroterapia Tytuł n.:Manuelle Medizin und andere Verfahren-Elektrotherapie Autor: R.Hentschel Dr R.Hentschel:Oddział Fizykoterapii II. Klinika Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycznego Carl Gustav Carus Politechniki:der…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.