Zaburzenia ruchu w wieku niemowlęcym

Spontaniczne ruchy niemowlęcia oraz jego reakcje na bodźce dotykowe i kinetyczne informują o różnicowaniu jego rozwoju sensomotorycznego. W celu rozgraniczenia zaburzeń ruchu powstałych na poziomie zaburzonych segmentów kręgosłupa od zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem mózgowym lub problemem organicznym terapeuta manualny ma do dyspozycji odtwarzalne, kliniczne metody badawcze, które powinny być mu znane, jeśli zajmuje się on terapią…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.