Zaburzenia stania i chodu (utykanie) w przypadku lędźwiowego zespołu korzeniowego

W przypadku zespołu korzeniowego (RS) segmentów L4, L5 i S1 powodującego niewydolność lub niedowład określonych mięśni stopy i nogi pojawiają się zaburzenia chodu, zwłaszcza utykanie („limp”), co tutaj określać będziemy mianem „utykania korzeniowego”. W literaturze fachowej rzadziej wzmiankuje się utykanie w przypadku RS. Ponieważ utykanie w przypadku lędźwiowego zespołu korzeniowego jest bardzo charakterystyczne i występuje…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.