C2-C3

Z pomocą prospektywnych badań klinicznych, częściowo wybranych losowo, rozpatrywano kwestię, jaki wpływ wywiera pierwotne leczenie zaburzeń czynnościowych kręgosłupa szyjnego na przebieg obrazów chorobowych stwierdzanych przez lekarzy-laryngologów. Wyniki leczenia wykazują w sposób oczywisty, że część objawów, jak zaburzenia równowagi, szum w uszach, nagła utrata słuchu, uczucie kłębka w krtani i bóle twarzy wiążą się z odruchowymi…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.