Krytyczne spostrzeżenia odnośnie do terapii pacjentów z dysfunkcjami czaszkowo-żuchwowymi (DCŻ)

W dostępnej literaturze dotyczącej pacjentów z DCŻ diagnostyka zajmuje istotną pozycję. Jednak możliwości terapeutyczne są w wielu publikacjach przedstawiane, jeśli w ogóle, jedynie pobieżnie lub w stopniu niewystarczającym. Tak jak złożone są przyczyny powstawania syndromu DCŻ, w oparciu o przedstawiony na rys.1 model Lauritzena, tak różnorodnie kształtują się również możliwości leczenia. W pierwszej kolejności my…
Zawartość przeznaczona wyłącznie dla członków Towarzystwa. Proszę się zalogować.